Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Töövõimetuslehe vormid E115 ja E116

Kui Euroopa Liidu liikmesriigi vastav asutus hakkab Eestis vajaminevat ravi saanud või plaanilisel ravil viibinud Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitist välja maksma, võib asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115. 

Nende vormide saamiseks peab patsient:

  • paluma teda Eestis ravinud arstil täita vormi E116, mille leiab siit.
  • esitama E116 vormi koos taotlusega (avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks) Eesti haigekassale.
  • Vormil E116 peab inimese raviarst ära täitma väljad 3, 4, ja 5 (kindlasti tuleb lisada oma tempel välja 4 juurde). Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu aadressil Suur-Jõe 63, Pärnu 80042. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning lisab vormi E115.


Kui tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.

 

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab Eestis ravikindlustatud inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto, mida saab kontrollida riigiportaalis eesti.ee või klienditelefonil 669 6630. Kõik ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.