Kindlustusandmete edastamine

Maksukorralduse seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed edastatakse haigekassale töötamise registrist.

Töötamise registrist edastatakse haigekassa andmekogusse kindlustusandmeid üks kord ööpäevas. Riigiportaali eesti.ee teenuses "Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas" saab tööandja kontrollida asutuse kindlustatud inimeste nimekirja..

Äriregistris olevale ettevõttele

Töötajate nimekirju haigekassas saavad juriidilised isikud ja Äriregistris registreeritud FIE-d kontrollida  riigiportaalis.teenuses "Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas"Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete kontrollimiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada.
Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend 

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete kontrollimise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab aigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Riigiportaali eesti.ee teenuses „Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas“ saab tööandja kontrollida asutuse poolt kindlustatud isikute nimekirja.
 Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete kontrollimiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm doc või odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169.
Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.
Teenuse „Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas“ kasutamisel tekkinud küsimustele vastab haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.