Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kaugteenuste näidisprojektid

Eesti Haigekassa kuulutas 9.11.2020 välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, et kiirendada kasutajamugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursi raames toetatakse uute kaugteenuseid sisaldavate terviklike teenusmudelite välja töötamist, varast rakendamist ja mõju hindamist tervisesüsteemile. Lisaks katsetatakse uusi tasustamismudeleid, mis võimaldaksid kaugteenusmudelite kasutuselevõttu näidisprojekti eduka lõppemise järgselt.    

Näidisprojektide konkursil kandideerivad projektid peavad vastama ühele või mitmele järgmistest Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest - krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine,  vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine.

Konkursi orienteeruv eelarve on 1 000 000 eurot. Näidisprojekte rahastatakse haigekassa innovatsioonifondist. Toetust saavad näidisprojektid selgitatakse välja kahe-etapilise taotlusvooruga.

Esimese vooru kirjaliku taotluse esitamise tähtaeg oli 30.11.2020, mille järgselt esitati projekti idee ka veenmiskõnena. Taotlusi hindas laiapõhjaline 13-liikmeline hindamiskomisjon, kus lisaks haigekassale ja sotsiaalministeeriumile olid esindatud ka Eesti Nooremarstide Ühendus, Patsientide Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, teadusasutused, innovatsiooni- ja tervisesüsteemi eksperdid. Hindamiskomisjon tegi haigekassa juhatusele ettepaneku toetada esimeses voorus kümmet kaugteenuste näidisprojekti. Esimeses voorus antava toetuse summa on 10 000€, mis on mõeldud projekti ettevalmistamiseks, sh idee edasiarendamiseks, koostööpartnerite kaasamiseks ning üksikasjaliku tegevus- ja ajakava koostamiseks. Hindamiskomisjoni koosoleku protokoll, hindamisprotsessi kirjeldus ja haigekassa juhatuse otsus toetuse andmise kohta on leitavad dokumentide loendis lehekülje lõpus.

Teise vooru taotluse esitamise tähtaeg on 01.04.2021. Teises voorus antava toetuse suurus ei ole ette määratud, vaid sõltub projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest. Teine voor jaguneb kaheks etapiks: kaugteenusmudeli rakendamise ettevalmistamine (kuni 9 kuud vahemikus 01.04 – 31.12.2021) ja rakendamine (12 kuud 01.01 – 31.12.2022).

Ettevalmistavas etapis antakse toetust kaugteenusmudeli väljatöötamiseks, teostatavusuuringu läbi viimiseks ja kaugteenusmudeli mõju hindamise uuringu ettevalmistamiseks. Rakendamise etapis antakse toetust kaugteenusmudeli mõju hindamise läbi viimisega seotud haldus- ja arenduskuludeks.

näidisprojekti ajakava

Täpsem info ja juhised: naidisprojektid [at] haigekassa.ee

Jaarika Järviste, projektijuht, jaarika.jarviste [at] haigekassa.ee 56479928

Liis Kruus, projektijuht, liis.kruus [at] haigekassa.ee 55678689