Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Näidisprojektide konkurss

Eesti Haigekassa kuulutas 9.11.2020 välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, et kiirendada kasutajamugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursi raames toetatakse uute kaugteenuseid sisaldavate terviklike teenusmudelite välja töötamist, varast rakendamist ja mõju hindamist tervisesüsteemile. Lisaks katsetatakse uusi tasustamismudeleid, mis võimaldaksid kaugteenusmudelite kasutuselevõttu näidisprojekti eduka lõppemise järgselt.    

Näidisprojektide konkursil kandideerivad projektid peavad vastama ühele või mitmele järgmistest Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest - krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine,  vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine.

Konkursi orienteeruv eelarve on 1 000 000 eurot. Näidisprojekte rahastatakse haigekassa innovatsioonifondist. Toetust saavad näidisprojektid selgitatakse välja kahe-etapilise taotlusvooruga.

Esimese vooru kirjaliku taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2020. Projekti idee tuleb järgneva 2 nädala jooksul esitada hindamiskomisjonile veenmiskõnena, täpne aeg ja koht teatatakse taotlejale taotluses toodud e-posti teel. Esimeses voorus antava toetuse summa on 10 000€, mis on mõeldud projekti ettevalmistamiseks, sh idee edasiarendamiseks, koostööpartnerite kaasamiseks ning kaugteenusmudeli rakendamise ettevalmistamise ja rakendamise (sh mõju hindamise) etapi üksikasjaliku tegevus- ja ajakava koostamiseks.

Teise vooru taotluse esitamise tähtaeg on 01.04.2021. Teises voorus antava toetuse suurus ei ole ette määratud, vaid sõltub projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest. Teine voor jaguneb kaheks etapiks: kaugteenusmudeli rakendamise ettevalmistamine (kuni 9 kuud vahemikus 01.04 – 31.12.2021) ja rakendamine (12 kuud 01.01 – 31.12.2022).

Ettevalmistavas etapis antakse toetust kaugteenusmudeli väljatöötamiseks, teostatavusuuringu läbi viimiseks ja kaugteenusmudeli mõju hindamise uuringu ettevalmistamiseks. Rakendamise etapis antakse toetust kaugteenusmudeli mõju hindamise läbi viimisega seotud haldus- ja arenduskuludeks.

näidisprojekti ajakava

Täpsem info ja juhised: naidisprojektid [at] haigekassa.ee

Jaarika Järviste, projektijuht, jaarika.jarviste [at] haigekassa.ee 56479928

Liis Kruus, projektijuht, liis.kruus [at] haigekassa.ee 55678689