Soodustuse arvutamine ja soodusmäärad

Vali soodustuse määr:
Patsient tasub:Haigekassa hüvitab:Ravimi hind:Piirhind
18 €
Omaosalus
1,27 €
graph-100.jpg
Ravimi hinna arvutamine 100% soodustusega


Patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa.
Haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%.

maksab Haigekassa
maksab patsient

Patsient tasub omaosaluse 3,19 eurot, 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ning piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa.

Haigekassa hüvitab 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast.

Sotsiaalministeeriumi lehelt leiate info:

  • Soodusravimite loetelu kohta, mis muutub neli korda aastas. Loetelus on patsiendile soodustusega Eestis kehtivat müügiluba omavad ravimid.  
  • Ravimite piirhindade kohta, mis kehtestatakse ravimitele juhul, kui soodusravimite loetelus on mitu sarnast sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimid.
  • Hinnakokkulepete kohta, mis sõlmitakse ravimite hindade tõusu vältimiseks.
  • Tabeli ravimite loetelust, piirhindadest, hinnakokkulepetest

Vaata informatsiooni kõkide oma retseptide soodustuse kohta  riigiportaalis: eesti.ee ->  Avaleht -> E-teenused -> Kodanikule -> Tervis ja tervisekaitse -> Retseptid