Tervisekeskused

Haigekassa peab oluliseks tugeva perearstikeskse süsteemi arengu toetamist, et kõigile kindlustatutele oleks kiirelt, tasuta ja elukohalähedaselt kättesaadav esmane vajalik nõustamine ning arstiabi. Ühe olulise arenguna hakkavad alates 2018. aastast tervisekeskustesse koonduma maakonna või väiksema piirkonna perearstid.

Uued tervisekeskused parandavad arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti.

Uute tervisekeskuste töölehakkamisega laieneb inimeste jaoks perearsti pakutavate tervishoiuteenuste valik. Tervisekeskustesse koonduvad lisaks perearsti ja –õele ka füsioteraapia, ämmaemandusabi ja koduõenduse teenused. Sõltuvalt kohapealsetest vajadustest võib seal töötada ka teisi spetsialiste.

Tervisekeskuste rajamine on oluline, kuna vananeva rahvastiku tõttu muutub esmatasandi tervishoiu roll järjest suuremaks. Eakaid ja kroonilise haigusega inimesi tuleb aina juurde, mistõttu on järjest olulisem on, et perearstil oleks suurem meeskond ja laialdasemad konsulteerimisvõimalused, et arutada patsientide muresid, leida koos lahendusi ja tagada patsientidele vajalik ning kvaliteetne abi. 

Järgneva seitsme aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti vähemalt 35 tervisekeskust, millest esimesed 15 peavad tööd alustama juba 2018. aastal. Kõik tervisekeskused peaksid olema valmis 2023. aastaks.