Kontrast:

TUGEV TAVALINE

Hambaravihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub proteeside hüvitamise kord. Kui siiani võisid proteesiteenuste hinnad iga hambaarsti juures erineda, siis uuest aastast saab proteesihüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Inimese jaoks on oluline teada, et 2018. aastasse hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas ta on sõlminud „haigekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada“. Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiab edaspidi haigekassa kaardirakenduselt

Alates uuest aastast muutub hüvitise saamine inimese jaoks veelgi mugavamaks, kuna soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Arveldamine toimub otse proteesitegija ja haigekassa vahel ning kaob võimalus taotleda hüvitist tagantjärele haigekassast.

Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot.

Muudatus võimaldab proteesiteenused tagada kõigile inimestele üle Eesti ühtsetel tingimustel ja proteesihinnad kujunevad selgete põhimõtete alusel. Uus kord aitab paremini jälgida proteesiteenuste hinnataset ning inimestele pakutava ravi kvaliteeti. Patsiendi omaosalus aitab jagatud vastutusena motiveerida inimesi jätkuvalt hoidma oma suutervist.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

 • Töövõimetuspensionäridel;
 • Vanaduspensionäridel;
 • Osalise või puuduva töövõimega inimestel;
 • Üle 63-aastastel inimestel.

Pane tähele!

Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel haigekassale esitada kuni 31.01.2018.

Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale:

Millal täitub kolm aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast limiidiperioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Seni kehtinud hüvitise taotlemine

Kuni 2017. aasta lõpuni kasutatud hambaproteeside teenuste eest saab hüvitist taotleda kahel viisil. Kindlustatu võib esitada avalduse kas:

Created with Sketch.

hambaproteesi tegijale

Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 260 eurot.

Hambaraviteenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 260 eurot

või
Created with Sketch.

haigekassale

Seda vaid juhul, kui inimene ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale. PS! Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel haigekassale esitada kuni 31.01.2018. Alates jaanuari algusest arvestatakse hüvitise summa alati maha hambaarsti juures maksmise hetkel.


Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutud dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

 

*Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

 1. dokumendi number;
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
 4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.

Hüvitise näidis

 • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

 • 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).

 • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise limiit 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteeesi teenuseid, on tal õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2018. aasta 8.maist.

   

Kuidas hüvitist makstakse?

Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

Pane tähele!

Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste eest maksame proteesihüvitise inimesele välja sõltumata teenuse osutamise kohast.  Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes ja haigekassa kodulehel.
 • Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
  • tuues dokumendid klienditeenindusse;
  • posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
  • e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.

NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi või riigiportaalist www.eesti.ee teenuse„Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu.