Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Hambaravihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 saab haigekassalt proteesihüvitist ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Kõige olulisem:

 • Hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas ta on sõlminud haigekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada või plaanib seda lepingut sõlmida.
 • Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.
 • Seoses muudatusega sai 2017. aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuari esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.
 • Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot.

Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiate haigekassa kaardirakenduselt. Uus kord aitab paremini jälgida proteesiteenuseid ja nende kvaliteeti ning patsiendi omaosalus aitab motiveerida inimesi jätkuvalt hoidma oma suutervist.

Pensionäridel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel on kõige kasulikum külastada hambaarsti, kellel on leping nii proteeside hüvitamiseks (260 eurot kolmeks aastaks) kui ka täiskasvanute hambaraviks (täiendavalt 85 eurot kalendriaastas). Täiskasvanute hambaravi hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

Veendu alati enne hambaarsti juurde minekut, kas arst on haigekassa partner ja pakub proteeside hüvitist.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

 • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
 • osalise või puuduva töövõimega inimestel
 • üle 63-aastastel inimestel

Pange tähele!

Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda proteesihüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise kasutamise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajalt või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Hüvitise näidis

 • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

 • 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).

 • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise limiit 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteeesi teenuseid, on tal õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2018. aasta 8.maist.

   

Pange tähele!

Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste eest maksis haigekassa proteesihüvitise inimesele välja sõltumata teenuse osutamise kohast.  Teenus võis olla saadud nii Eestis kui ka välisriigis. Kulutust tuli tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

Alates 2018. aastast arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti. Proteesihüvitist saab ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info [at] haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi või riigiportaalist www.eesti.ee teenuse„Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu.