Pressile

Meediakontaktid:

Liis Hinsberg

Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

Telefon: 620 8459
 

Kaidi Kasenõmm

Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist

Telefon: 620 8415

 

Siia lehele on koondatud meediaväljaannetele edastatud haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded, mis käsitlevad Eesti ravikindlustussüsteemi ja tervishoiukorraldust. Lehel olevatele seisukohtadele viitamine ning nende taaskasutamine on lubatud.

20172016201520142013

Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2017)

 

Kuupäev

Üritus

Teema

Ettekanne, seisukohad

13.12.2017Meditsiin 2018Ravikindlustuse väljakutsed ja võimalused järgneval aastalRain Laane ettekanne
30.11.2017Eesti Arstide Liigu üldkogu seminarHaigekassa 2018.a plaanidRain Laane ettekanne
17.11.2017Regionaalhaigla, kui interdistsiplinaarne vähikeskusKvaliteetse vähiravi kättesaadavus ja rahastamineMaivi Parv, ettekanne
10.11.2017Eesti Vähiliidu 25. aastapäeva konverents arstideleSõeluuringute teavitus Eestis ja koostöö selle toetamiseksLiis Hinsberg, ettekanne
25.26.10.2017Eesti Haigekassa ja Maailmapanga konverentsTervishoiu tulevikHaigekassa ettekanded:
21.09.2017Leedu ravikindlustuse juubeliaasta konverents

Ravikindlustussüsteemide väljakutsed, inimeste omaosaluse vähendamise ning rahastamise efektiivsusega seotud küsimused

Tanel Ross ettekanne
18.09.2017AIM kohtumineHealth Promotion and Prevention in Estonia: organization and fundingLiis Hinsberg ettekanne
06.09.2017Eesti Haiglate Liidu sügiskonverents
 
Eesti Haigekassa tellimuse ja eelarve perspektiiv aastatel 2018-2021 
Ettevalmistus uueks lepinguperioodiks
Tanel Ross ettekanne
Maivi Parv ettekanne

21.09.2017

Leedu Haigekassa konverents

International conference on the occasions of the 20th anniversary of the national health insurance system and the 25th anniversary of the National Health Insurance Fund “Maturity has been achieved. What is next?”

Tanel Ross

ettekanne

31.08.2017

Saksamaa haigekassade liidu vdek juhtide delegatsiooni külastus

E-tervise süsteemi tutvustus haigekassas ja sotsiaalministeeriumis ning IT-lahenduste praktiline kasutus tervishoiuasutustes (Järveotsa perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Magnum OÜ)

• Ravikindlustuse ja e-tervise tutvustus

• IT-lahendused haigekassas

• Digiretsept

25.08.2017

E-tervise kogukonna kärajad

Haigekassa e-teenused (tuleviku vaade)

Tanel Ross

jutupunktid

ettekanne

27-28.07.2017

Eesti Haigekassa ja Moldova ravikindlustuse organisatsiooni kohtumine Moldovas

Overview of EHIF’s activities in 2016-2017 and collaboaration with CNAM

Tanel Ross

Ettekanne

05.06.2017

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma seminariHoolduskoormuse vähendamise rakkerühma seminar “EELDUSED PIKAAJALISE HOOLDUSE SÜSTEEMI TEKKEKS EESTIS”

Väljakutsed tervise- ja sotsiaalvaldkonna integratsioonis ja hoolduskoormuse vähendamisel

Paneeldiskussioon: Mida Eestil on õppida teiste riikide kogemusest sotsiaal-ja tervisevaldkonna integreerimisel pikaajalise hoolduse korralduses? Meie väljakutsed ja võimalused.

Tanel Rossi jutupunktid

19.04-21.04

Second Annual UHC Financing Forum: Greater Efficiency for Better Health and Financial Protection

 

Panel discussion: Making way for UHC by tackling wasteful spending on health: Results from the OECD study and interactive discussion

Tanel Ross- speaking notespresentation

17.05.2017

TÜ Kliinikumi kevadkonverents

Kas rohkem raha võimaldab pakkuda ravi senisest enam ja tulemuslikumalt?

Tanel Ross-

ettekanne

08.05.2017

Pressihommik 

Haigekassa 2016. aasta majandustulemused

Haigekassa juhatus-

ettekanne

02.05.2017

Seminar - Tervishoiu esmatasandi motivatsioon: müüdid ja tegelikkus

Kokkuvõte EHK esmatasandi ostumudelist: põhimõtted ja tervisekeskused.

Millised on meie ootused teenuseosutajatele ja kuidas meie ostumudel motiveerib innovatsiooni?

Kersti Esnar- ettekanne

20.04.2017

Estonian-Finnish workshop on integrated care

Towards better outcome management in healthcare service planning

Sotsiaalministeerium- ettekanne

31.03.2017

Confernce: Will health insurance save Latvia´s health care

The Estonian Health Insurance System

Pille Banhard- ettekanne

24.03.2017

Health system performance assessment (HSPA) ekspertgrupi kohtumine

Assessment of Integrated Care in Estonia

Ettekanne

Esitajad:  Silja Kimmel, Jekaterina Demidenko

06.03.2017

Pressihommik

Tervishoiuteenuste mahud

2017. aastaks ning järgmiste

aastate väljavaated

Ettekanne

Esitajad: EHK juhatus

10.03.2017

Eesti hambaarstide Liidu loengupäev

Eesti Haigekassa hinnakiri ja lepingud

Ettekanne

Esitajad: Maivi Parv, Tiia Zeigo

14.02.2017

RK Sotsiaalkomisjon

Haigekassa tervishoiuteenuste tellimuse trendid ja eriarstiabi mahud 2017. aastaks

Tanel Ross- ettekanne

31.01.2017

Tartu Ülikooli Kliinikumi konverents

 Kliinik 2017, sessioon „Ravikvaliteedi indikaatorid Eestis“

Haigekassa roll ravikvaliteedi mõjutamisel

Maivi Parv- ettekanne

18.01.2017

Hollandi tervishoiusektori ekspertide delegatsiooni visiit

Sustainable Healthcare system – the health insurance perspective

Tanel Ross- ettekanne

Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2016)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, seisukohad
11.2016Konverents Meditsiin 2017Tervishoid 2017. aastalTanel Ross ettekanne

11.2016

Pressihommik

Plaanilise ravi võimalused välismaal

Miret Tuur ettekanne

11.2016

Üldkommentaar meediale

Kardioloogia teenuste mahud

Eesti Haigekassa seisukohad

11.2016

Vähi sõeluuringute tulevik Eestis: tervisekasud ja parim praktika

Eesti Haigekassa seisukohad seoses sõeluuringute korraldamise põhimõtetega

Eesti Haigekassa seisukohad

11.2016

Maailma diabeedipäevale pühendatud konverents "DIABEET SILMA ALL"

Diabeedipäeva avasõnad diabeediravi olulisusest ja haigekassa panusest ravi arengule

Tanel Ross avasõnad

10.2016

Rahvusvaheline dialoog: võrdne ligipääs tervishoiule

Health Equity as Path to Global Development: Estonia’s Experience

Tanel Ross ettekanne

10.2016

Ülemaailmne kvaliteedikonverents Jaapanis, selle aasta teemaks oli tervishoiu kvaliteedi jätkusuutlikkus.

Kogu ürituse üldinfo siin.

Implementation of HC Quality Strategy: Legislation and the Perspective of Health Insurance

Mari Mathiesen ettekanne

10.2016

Sotsiaalkomisjoni istung

E-teenused

Tanel Ross ettekanne

10.2016

Eesti Vähiliidu pressikonverents

Sõeluuring kui oluline vahend jämesoolevähi varaseks avastamiseks

Mari Mathiesen

ettekanne

10.2016

Eesti Haigekassa seisukohad 

Esmatasandi teenuste arendamine

Haigekassa seisukohad

09.2016

Tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustikupäev

Eesti Haigekassa roll ja tegevused tervishoiusüsteemi kvaliteedi edendamisel

Mari Mathiesen 

ettekanne

09.2016

WHO tervishoiu rahastamise nädal Kõrgõzstanis 

Experiences from healtch financing system in Estonia

Tanel Ross

ettekannde

09.2016

Sotsiaalkomisjoni avalik istung

Eesti ravikindlustuse hetkeseis ja tulevikuperspektiiv 

Tanel Ross

ettekanne

08.2016

Üldkommentaar meediale

Riikliku ravikindlustuse finantspositsioon

Haigekassa seisukohad

ettekanne

06.2016

Pressikonverents

Mobiilsete naha- ja eesnäärmevähi diagnoosikabinettide üleandmine tartu ülikooli kliinikumile

Tanel Ross

kõnepunktid

06.2016

Sotsiaalkomisjoni avalik istung

Sotsiaalkomisjoni avalik istung eriarstiabi kättesaadavusest

Tanel Ross
kõnepunktid

05.2016

Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverents

Strateegilise ostmise tugevdamine

tervishoiu hüvanguks

Tanel Ross

ettekanne

04.2016

Haigekassa pressihommik

Mida ravikindlustus 2015. aastal kindlustatutele

pakkus

Tanel Ross 

ettekanne

04.2016

Annual Universal Health Care Financing Forum: 

Focus on Resource Mobilization, 

World Bank and USAID

Panel discussion: “Making the Case for Health:

Prioritizing Health in Public Budgets”

Tanel Ross

paneelarutelu,

jutupunktid

03.2016

Üldkommentaar meediale

Geograafilise kättesaadavuse põhimõtted

Haigekassa

seisukohad

03.2016

Connected Health Cluster, Tallinn Tehnopol

Seminar: Redesigning health

Opening remarks by Tanel Ross

Tanel Ross

avasõna

02.2016

Pressikonverents

Uuringu  „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2015“ järeldused ja haigekassa tegevused

Tanel Ross

ettekanne

01.2016

Haigekassa pressihommik

Haigekassa 2016. aastaeelarve ja lepingute planeerimise põhimõtted, prioriteetsed tegevusvaldkonnad

Tanel Ross

ettekanne

01.2016

 

Rahvusvaheline konverents 

"Sustainable UHC through Stronger Health Systems", Lõuna-Korea, 14.01-.15.01

Ettekanne "Sustainable UHC through Stronger Health Systems",
Paneelarutelu jutupunktid "ICT and big data with UHC"

Tanel Ross
ettekanne

paneelarutelu

Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2015)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, seisukohad

12.2015

Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku II etapi avamine

Tanel Rossi sõnavõtt TÜK meditsiinilinnaku II etapi avamisel

Tanel Ross

sõnavõtt

12.2015

Meditsiin 2016 konverents

2015a ravikindlustuses
2016a ettevaade

Tanel Ross

ettekanne

12.2015

Riigikogu sotsiaalkomisjon

Ülevaade eriarstiabi kättesaadavusest ja rahastamisest

Mari Mathiesen

ettekanne

12.2015

Pressibriifing 2015

Jämesoolevähi sõeluuringu alustamine Eestis

Mari Mathiesen

ettekanne

11.2015

Ravi rahastamise lepingute planeerimise põhimõtted ja eesmärgid

Ravi rahastamise lepingu põhimõtted

Haigekassa seisukohad

10.2015

Tallinna Perearstide Seltsi sügiskonverents 2015

Ettekanne "Juhtumi juhtimisest -tervikliku patsiendikäsitluse arendamine perearstiabis"

Tanel Ross

ettekanne

10.2015

Eesti Vähiliidu sügiskonverents

Ettekanne "Vähiravi rahastamine Eestis ja välisriigis"

Mari Mathiesen ettekanne

09.2015

Balti Kirurgide Kongress 2015

Perspective of publicly funded solidarity based mandatory health insurance system

Tanel Ross

ettekanne

09.2015

Eesti Haiglate Liidu 2015. aasta konverents

Ravikvaliteedi toetamisest Haigekassa poolt – lähiaja prioriteedid ja konkreetsed näited – Mari Mathiesen

EHK tellimuse ja eelarve keskpikk perspektiiv (2016-2019) – Tanel Ross

Mari Mathiesen

ettekanne

Tanel Ross

ettekanne

08.2015

Haigekassa pressihommik

Haigekassa 2015a I poolaasta tulemused ning haigekassa seisukohad personaalse meditsiini arengu valdkonna kohta

Tanel Ross

ettekanne

08.2015

Haigekassa 2015. aasta I poolaasta majandustulemused

aruanne, finantsandmed

Tanel Ross

ettekanne

06.2015

Eesti Haigekassa seisukohad Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni aruteluks Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel“ järeldustele

Õendusabi

Haigekassa

seisukohad

06.2015

Tervisedenduse konverents 2015

Konverentsi kokkuvõte

Tanel Ross

lõppsõna

05.2015

Eesti Haigekassa 2015. aasta I kvartali kokkuvõte

aruanne, finantsandmed

Tanel Ross

aruanne

05.20515 

Eesti Vähiliidu kevadkonverents

Ettekanne "Vähiravi rahastamine Eestis ja välisriigis"

Erki Laidmäe, Malle Avarsoo, Ingrid Kuusik

Ettekanne

05.2015 ettekanne

Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverents

Ettekanne "Haigekassa vaade kvaliteedi tagamise tulevikku ja tegevused selle teostamiseks" 

Tanel Ross

ettekanne

05.2015 ettekanne

Riia e-tervise nädal

Ettekanne "E-services in Estonian health insurance system"

Tanel Ross

ettekanne

04.2015 ettekanne

Pärnu Haigla juubelikonverents

Ettekanne " Pärnu Haigla haigekassa partnerina eriarstiabi teenuste osutamisel ja ravikindlustuse tulevikusuundumustest."

Tanel Ross

ettekanne

04.2015 ettekanne 

 

Konverents "Eesti tervishoiutöötajate konverents-mess 2015"

Ettekanne "Kas 2014a sõlmitud kollektiivleping tagab tervishoius töörahulolu?"

Tanel Ross

ettekanne

03.2015 ettekanne

Eesti tervisesüsteemi  võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa konverents koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni ja Maailmapangaga

Konverentsi kokkuvõte

Tanel Ross

lõppsõna

03.2015 arutelu

Paneelarutelu: “Strateegilise ostmise roll parema krooniliste haigete käsitluse saavutamisel”

Konverents "Eesti tervisesüsteemi  võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks"

Paneelarutelu

Tanel Ross

paneelarutelu

02.2015 ettekanne

Harvikhaiguste infopäev: haruldaste haiguste ja nende raviga seonduvad teemad Eestis.

Haigekassa praktika

Tanel Rossi 
ettekanne

01.2015 meediale 

Vastus meediapäringule - Haigekassa seisukohad valimislubaduste kontekstis  

tervishoiusüsteem

Haigekassa seisukohad

01.2015 ettekanne

Pressihommik 

Riikliku ravikindlustuse 
2014. a kokkuvõte
2015. a tegevused

Tanel Rossi

ettekanne

Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2014)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, jutupunktid

12.2014 ettekanne

Mida haigekassa uueks aastaks lubab?
Konverents „Meditsiin 2015“

2014. a. kokkuvõte
4 aasta prognoos

2015. a uuendused

Tanel Rossi

ettekanne

11.2014 ettekanne

Vähiravifondi heategevuskonverents 
„Heategija – riik või inimene?

vähiravi

Tanel Rossi

ettekanne

10.2014 pressibriif

Pressibriif

perearstisüsteem

Ettekanne

10.2014 ettekanne

E-saatekiri haigekassa vaates.
Tallinna Perearstide Seltsi sügiskonverents

e-saatekiri, teenused

Tanel Rossi 
ettekanne

10.2014 ettekanne

Eesti Haigekassa 2014. aasta 9 kuu kokkuvõte

aruanne, finantsandmed

Tanel Rossi 
ettekanne

10.2014 pöördumine

Pöördumine seoses uuringuga „Euro Diabetes Index 2014“,diabeediravi kohta Eestis 

diabeediravi

Pöördumine 
(tõlge eesti k.)

10.2014 ettekanne

Konverents: 5 aastat digiretsepti

digiretsept 

Tanel Rossi

ettekanne

09.2014 ettekanne

TÜ arstiteaduskonna ja haigekassa koostöös korraldatud ühiskonverents TERVISHOIUTEENUSTE KVALITEEDI HINDAMINE – KAS TEOREETILINE VÕI PRAKTILINE VAJADUS?

tervisehoiuteenuste kvaliteet

Tanel Rossi
ettekanne

09.2014 ettekanne

Conference "Mulitmorbidity in Internal Medicine"

Integrated Care - Challenge for Health Insurance

Mari Mathieseni 
ettekanne

09.2014 ettekanne

Haigekassa pressihommik 16.09

2014 I pa kokkuvõte, Ravikindlustuse prognoos, Tervishoiu kvaliteet

Tanel Rossi

ettekanne 
Mari Mathieseni

ettekanne

09.2014 ettekanne

Tervishoiutöötajate foorum „Kuldaväärt Abi“

Õendusabi

Tanel Rossi
ettekanne

07.2014 meediale

Hambaravi

Hambaravi

Vastused

07.2014 meediale

Lepingupartnerite valik

Eriarstiabi partnerite valiku tulemused, haiglad, lepingud

Vastused

05.2014 pressibriif

10.05.2014 Pressibriif

2013 - 2014 ülevaade

Slaidid

05.2014 ettekanne

Eesti Haigekassa 2014. aasta I kvartali kokkuvõte

finantsaruanne tulemused

Tanel Rossi

ettekanne

05.2014 ettekanne

TÜK konverents

E-teenused

Tanel Rossi

ettekanne

05.2014 ettekanne

DRG konverents 

DRG hetkeseis ja tulevikuplaanid

Tanel Rossi 
ettekanne (ingl.k.)

04.2014 meediale

Haigekassa seisukohad Tartu Linna Polikliiniku ja eriarstiabi partnerite valiku tulemuste osas

Eriarstiabi partnerite valiku tulemused, Tartu Linna Polikliinik

Vastused

04.2014 ettekanne

Tallinna Eakate Ülikool, 17.04.2014

tervishoiusüsteem, tervishoiu rahastamine Eestis

Tanel Rossi

ettekanne

04.2014 ettekanne

Eesti Arstide Päevad, 3. ja 4. aprillil 2014. a.. Paralleelsessioon: Personaalmeditsiin – pro et kontra. 

Personaalmeditsiin

Tanel Rossi

jutupunktid

03.2014 pressimemo

Haiglavõrgu roll haigekassa lepingupartnerina, eriarstiabi lepingute planeerimine

Haiglad, lepingud

Memo

03.2014 pressimemo

Eesti ravikindlustussüsteemi toimimise põhimõtted, haigekassa kui strateegilise ostja eesmärgid

Ravikindlustussüsteem

Memo

03.2014 ettekanne

Conference "The future of social health insurance: redefining solidarity and responsibility?", Brüssel, 21.03.2014.

Estonian health care system, future developments

Tanel Ross 
speech outline

03.2014 ettekanne

Eesti Infektsioonihaiguste Seltsi korraldatud C-hepatiidi konverents 

Tervishoiusüsteem, 

tervishoiukulud 

Tanel Rossi

ettekanne

03.2014 ettekanne

Rahvusvaheline seminar „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevik“

Tervishoiusüsteem, E-tervis, haigekassa e-teenused. 

Tanel Rossi 
ettekanne (ingl. k.)

02.2014 pressimemo

Pressimemo, Tanel Ross

Eriarstiabi teenusepakkujate valiku taust ja põhimõtted

Memo

02.2014 ettekanne

Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus e-tervise rakendamisel“ arutelu Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni istungil

Digiretsept, E-tervis. 

Tanel Rossi

ettekanne

02.2014 ettekanne

"Elanikkonna rahulolu uuring 2013" esitlus Sotsiaalministeeriumis. 

Elanikkonna rahulolu tervishoiusüsteemiga, haigekassa areng 

Tanel Rossi 
ettekanne

01.2014 pressibriif 

Pressibriif 

Ravikindlustuse põhimõtted;  2013 kokkuvõte, 2014 tegevused.  

Slaidid

01.2014 meediale 

Meditsiiniseadmete muudatused 2014. 

meditsiiniseadmed, diabeetikud, 2014 muudatused. 

Ivika Leik 
artikkel

01.2014 intervjuu 

Intervjuu Tanel Rossiga 

Perearstikampaania taust 

Tanel Rossi 
intervjuu

 

Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2013)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, seisukohad

11.2013 meediale

Äripäeva Meditsiiniuudiste intervjuu Tanel Rossiga

ravikindlustussüsteem ja haigekassa eelarve

Vastused

11.2013 pressiinfo

Õendusabi hinnakujundusest - memo pressile

õendusabi, hinnad

Memo

11.2013 meediale

Piiriülese ravi direktiivi siseriiklik rakendamine   

piiriülese ravi direktiiv

Vastus BNSile

11.2013 meediale

Piiriülene ravi

piiriülese ravi direktiiv

Vastus BNSile

11.2013, ettekanne

Eesti Bioeetika Nõukogu konverents. Tanel Ross: - Kvaliteetne kättesaadav arstiabi – unelm või eetiline imperatiiv.

 

Tanel Rossi

ettekanne

11.2013, ettekanne

Kõne PERH konverentsil "Kvaliteetse vähiravi kättesaadavus Eestis ja selle rahastamine "

 

Tanel Rossi 
ettekanne

11.2013, ettekanne

Diabeediliidu konverents

 

Tanel Rossi 
ettekanne

10.2013, pressibriif

Pressibriifing ajakirjanikele

 

Slaidid

10.2013, ettekanne

18.10 Eesti Sisearstide Seltsi konverents, "Eesti ravikindlustus täna ja järgneval neljal aastal"

ravikindlustus

Tanel Rossi

ettekanne

10.2013, ettekanne

8.10 eesti sisearstide konverentsi ettekanne "Kollektiivleppe mõju tervishoiu rahastamisele." 

tervishoiu rahastamine

Mari Mathieseni 
ettekanne

09.2013, meediale

Perearstide rahastus

perearstide rahastus

Online-portaal med24

09.2013, ettekanne

24.09. Riigikogu sotsiaalkomisjon, Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu (481 SE) arutelu.

 

Haigekassa seisukohad

09.2013, ettekanne

24.09 Äripäeva konverentsi „Miks raha ei liigu koos patsiendiga?“ ettekanne

 

Tanel Rossi 
ettekanne

09.2013, ettekanne

Taustmaterjal konverentsi „Onkoloogilise haige taastusravi“ raames korraldatavaks pressikonverentsiks 05.09.13

taastusravi rahastuspõhimõtted

Haigekassa seisukohad

09.2013, ettekanne

Eesti Perearstide Seltsi konverentsil 20.09.2013

 

Tanel Rossi 
ettekanne

08.2013, meediale

Kommentaar Eesti Perearstide Seltsi avaldusele, mille kohaselt perearstid ei väljasta enam saatekirju patsiendi nõudmisel.

perearstide saatekirjad

med24.ee

08.2013, meediale

Ravijärjekorrad

ravijärjekorrad

MK-Estonija

08.2013, meediale

Perearstide rahastus

perearstide rahastus

Meditsiiniuudised

07.2013, meediale

Perearstide rahastus

perearstide rahastus

Maaleht

07.2013, meediale
 

Perearstide rahastus

piiriülene ravi, vähekindlustatud inimeste tervishoid, tervishoiukulutused

Postimees

06.2013, ettekanne

Tervisedenduse konverents 07.06.2013

 

Tanel Rossi 
ettekanne

06.2013, ettekanne
 

X International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, June 26 – 28, 2014. 

Electronic Health Data – Enablers for Quality Care and Personalized Health - perspective of EHIF

Tanel Rossi
ettekanne

05.2013, ettekanne

Ettekanne Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil 24.05.2013

tervishoiuteenuste hinnad

Tervishoiuteenuste
hindadest

04.2013, ettekanne

Haigekassa korraldatud seminar "Kliinilise auditi mõju patsiendi ravikvaliteedile" 

kliinilised auditid, ravikvaliteet

Tanel Rossi 
ettekanne

04.2013, ettekanne

Haigekassa korraldatud seminar "Kliinilise auditi mõju patsiendi ravikvaliteedile" 

kliinilised auditid, ravikvaliteet

Mari Mathieseni 
ettekanne