Haigekassa

OrganisatioonNõukoguJuhatusTöötajadUuringudKontakt

Organisatsioon

Haigekassa missioon on korraldada ravikindlustust selliselt, et on tagatud kindlustatute võrdne kohtlemine ja vajadusele vastavate kvaliteetsete kulutõhusate tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ning rahaliste hüvitiste õigeaegne kättesaadavus.

Haigekassa visioon on tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Haigekassa põhiväärtused

eesm2rgid.png

meie tegevus on suunatud pidevale ja jätkusuutlikule arengule, mille eelduseks on kompetentsed, lojaalsed, tulemusele pühendunud töötajad.

oleme usaldusväärsed, avatud ja sõbralikud. Teeme otsuseid teisi arvestades ja läbipaistvalt.

loome usaldusväärse õhkkonna organisatsiooni sees ning suhetes partnerite ja klientidega.

Eesti ravikindlustuse eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ja maksta ajutise töövõimetuse jm rahalisi hüvitisi.

Eesti ravikindlustus järgib solidaarsuse printsiipi: haigestumisel ei sõltu haigekassa tasutava tervishoiuteenuse maksumus sellest, kui palju on konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksust tasub haigekassa ka nende inimeste tervishoiuteenuste eest, kes parasjagu ei tööta. 

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuulub 15 liiget, kellest 5 esindavad tööandjate huve, 5 kindlustatute huve ja 5 riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16.10.2017 Rain Laane. 

Alates 13.detsemberist 2017 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2015 sertifikaadi omanik. Standard ISO 9001:2015 on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase riski- ja protsessijuhtimise. Põhjalik sertifitseerimise audit viidi haigekassas läbi AS Metrosert poolt 28.-30 november 2017. 

Metro%20Sertlogo%20Q.png

 

Nõukogu liikmed

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad (5)

Tervise- ja tööminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees on nõukogu liikmed ametikoha järgi. Riigikogu määrab oma liikmete hulgast ühe nõukogu liikme sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Vabariigi Valitsus nimetab tervise- ja tööministri ettepanekul sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast ühe nõukogu liikme.

Tervise- ja tööminister, nõukogu esimees

Jevgeni Ossinovski

Rahandusminister

Toomas Tõniste

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Helmen Kütt

Riigikogu esindaja

Maris Lauri

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Heli Paluste

 

Kindlustatute huvide esindajad (5)

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

MTÜ Lastekaitse Liidu ettepanekul Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige

Reet Raukas

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekul 
EPÜL juhatuse esimees 

Andres Ergma

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Ulvi Tammer-Jäätes  

Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul Eesti Ametiühingute

Keskliidu esimees

Peep Peterson

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ettepanekul

Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog

Sergei Nazarenko

Tööandjate huvide esindajad (5) 

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Urmas Sule

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Toomas Tamsar

AS TREV-2 Grupp juhatuse esimees

Mittetulundusühingu Ravimitootjate Liit juhataja

Sven Pertens

Riho Tapfer

Haigekassa töötajad

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Kõik töötajad

InfoturbejuhtArendusjuhtKliendisuhtluse osakondRavikindlustushüvitiste osakondTervishoiu- ja kommunikatsiooni-osakondFinantsjuhtimise osakondInfotehnoloogia osakondPartnerihalduse osakondPersonaliosakondJuriidiline osakondHarju osakondTartu osakondPärnu osakondViru osakondNõukoguJuhatusAuditi komiteeSiseauditi osakond
Kliendisuhtluse osakondTervishoiu- ja kommunikatsiooni-osakondFinantsjuhtimise osakondInfotehnoloogia osakondPersonaliosakondRavikindlustushüvitiste osakondPartnerihalduse osakondJuriidiline osakondHarju osakondTartu osakondPärnu osakondViru osakondInfoturbejuhtArendusjuhtNõukoguJuhatusAuditi komiteeSiseauditi osakond
NimiAmetinimetusOsakondTalitusAsukohtE-mail
Ado Viik Direktor Harju osakond Harju Tallinn ado.viik@haigekassa.ee
Aime Ruusalu Usaldusarst Viru osakond Viru Jõhvi aime.ruusalu@haigekassa.ee
Aimi Mägi Spetsialist Viru osakond Viru Jõhvi aimi.magi@haigekassa.ee
Aive Eha Usaldusarst Harju osakond Harju Tallinn aive.eha@haigekassa.ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravikindlustushüvitiste osakond Ravimite ja meditsiiniseadmete talitus Tallinn alice.kivistik@haigekassa.ee
Andrei Saitšuk Direktor Viru osakond Viru Jõhvi andrei.saitsuk@haigekassa.ee
Andres Kivivare Spetsialist Personaliosakond Haldustalitus Tartu andres.kivivare@haigekassa.ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Tartu anna.kuning@haigekassa.ee
Anne Heinsoo Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Pärnu anne.heinsoo@haigekassa.ee
Anne Kaldas Usaldusarst Pärnu osakond Pärnu Pärnu anne.kaldas@haigekassa.ee
Anne Pärtel Peaspetsialist (töösuhe peatatud) Kliendisuhtluse osakond Kindlustusregistri ja eteenuste talitus Tallinn anne.partel@haigekassa.ee
Anne Seli Menetlusspetsialist Viru osakond Nõuete menetlemise talitus Jõhvi anne.seli@haigekassa.ee
Anne-Ly Mendel Osakonna juhataja Personaliosakond Tallinn annely.mendel@haigekassa.ee
Anneli Truhanov Spetsialist Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond Ravikvaliteedi talitus Tallinn anneli.truhanov@haigekassa.ee
Anneli Uus Talituse juht Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Pärnu anneli.uus@haigekassa.ee
Annika Põder Isikupõhiste ja välisravi taotluste talituse spetsialist Kliendisuhtluse osakond Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitus Tallinn Annika.Poder@haigekassa.ee
Anu Audse Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Tallinn anu.audse@haigekassa.ee
Anu Valli Direktor Tartu osakond Tartu Tartu anu.valli@haigekassa.ee
Anželika Mitt Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Tallinn anzelika.mitt@haigekassa.ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Tallinn arda.laisaar@haigekassa.ee

Administratsioon

Arendusjuht

Ülesanded

 • Haigekassa arendustegevuste juhtimine tagamaks arendustegevuste (sh projektide) realiseerumine lähtudes organisatsioonile seatud eesmärkidest.
 • Retseptikeskusega seotud tegevuste juhtimine, sh osapoolte tegevuste koordineerimine Retseptikeskuse tõrgeteta ja kehtivale standardile vastava töö tagamiseks.

Kontaktid

Administratsioon / Arendusjuht

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Auditi komitee

Eesti Haigekassa

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Finantsjuhtimise osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa finants- ja juhtimisarvestuse korraldamine (sealhulgas raamatupidamise korraldamine), tööprotsesside arendamine, raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Talitused

Planeerimise ja aruandluse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa finantsprognooside koostamine;
 • haigekassa eelarve, sealhulgas nõudluse koostamine;
 • haigekassa eelarve täitmise jälgimine ja kasutuse analüüs;
 • haigekassa finantsaruannete koostamine;
 • haigekassa tegevuspõhise ressursside planeerimise ja kuluarvestuse teostamine.
Raamatupidamise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine;
 • raamatupidamise sisekontrollimeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 • haigekassa raamatupidamisaruannete kootamine, sh riigi raamatupidamise aruannete koostamine

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Harju osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Harju osakond / Direktor

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infotehnoloogia osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, haldamine ja tehniline teenindamine, loendite haldamine vastavalt tellimustele ja tehniliste andmete administreerimine, tarkvara administreerimine, samuti arvutustehnika soetamine.

Talitused

Süsteemi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa rakendustarkvara (v.a. kontoritarkvara ja süsteemihaldusvahendid), arendamise ja hoolduse korraldamine (hanked, lepingud jms);
 • rakendustarkvara võtmekasutajate koolituse korraldamine uute arenduste osas;
 • tööprotsesside ja uue rakendustarkvara efektiivsuse analüüsis osalemine.
Infrastruktuuri talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • tagab haigekassa infosüsteemide tõrgeteta töö;
 • tegeleb IT riistvara hoolduse ja hankimisega;
 • tegeleb lõppkasutajatele IT toe pakkumisega.

Kontaktid

Infotehnoloogia osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infoturbejuht

Ülesanded

 • Infoturbe tagamise protsessi juhtimise eest Eesti Haigekassas;
 • infoturbe dokumentatsiooni sh. infoturbe poliitika pidev arendamine;
 • infosüsteemide hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
 • üldise talitluspidevusplaani koostamine ning plaanide testimise korraldamine;
 • asutuse infoturbe teadlikkuse tõstmine;
 • ISKE juurutamise korraldamine;
 • infoturbealase riskianalüüsi teostamine ja konkreetsete järelevalve tegevuste täitmine.

Kontaktid

Administratsioon / Infoturbejuhi kt

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juhatus

Haigekassa üldjuhtimine. Juhatus seisab hea selle eest, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi. Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise eest. Selleks organiseerib ta sisemist töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, organisatsiooni struktuuri ja eesmärkide paikapanek) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juriidiline osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Kontaktid

Juriidiline osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Kliendisuhtluse osakond

Osakonna pädevusse kuulub Eesti Haigekassa tervikliku kliendisuhtluse strateegiline arendamine ja rakendamine, personaalse kliendisuhtluse ja isikupõhise taotluse alusel välisravi korraldamine, e-teenuste ja kliendihaldustarkvara (kindlustusregister ja CRM) äripoole arendamine.

Talitused

Kindlustusregistri ja eteenuste talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • korraldab ravikindlustuskaitse menetlemisega ning kõigi rahaliste hüvitiste maksmisega seotud tööprotsesside korraldamise ja arendamise õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras;
 • planeerib, kontrollib, analüüsib ja arendab haigekassa terviklikku kliendisuhtlust ning korraldab tagasiside andmist;
 • analüüsib kliendisuhtluskanalite olulisust ja teeb vajalikke arendusi eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenindust;
 • koostab arendusvajaduse tellimused valdkonna funktsioonide täitmiseks vajalike infotehnoloogiliste programmide täiendamiseks ning osaleb uute tarkvaralahenduste arendamisel ja testimisel;
 • arendab e-teenuseid ja korraldab elektroonilist andmevahetust.
Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb välisravitaotlusi ja personaalset lähenemist vajavaid juhtumeid;
 • koordineerib ja korraldab sõlmitud ravikindlustusalaste riikidevaheliste lepingute täitmist ja teeb ettepanekuid täienduste või paranduste tegemiseks;
 • valmistab ette ravikindlustust käsitleva rahvusvahelise aruandluse ja korraldab selle nõuetekohase esitamise;
 • haldab ja arendab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevaid tööprotsesse;
 • korraldab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevat arveldust ja peab kirjavahetust;
 • korraldab üldsuse teavitamist Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevatest õigustest ja kohustustest koostöös tervishoiu ja kommunikatsiooni osakonnaga.
Klienditeeninduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haldab ravikindlustuse andmekogu, tehes koostööd EMTA-ga, tagab ravikindlustuse andmekogu kvaliteedi;
 • menetleb rahaliste hüvitiste määramise ja maksmise dokumente õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras järgnevas osas: ajutise töövõimetuse hüvitised; hambaravi ja hambaproteesihüvitised, sh hambaproteesi koondarved; täiendav ravimihüvitis; IVF; välisravi hüvitised ja muud rahalised hüvitised.
 • menetleb Euroopa Liidus kasutatavaid ravikindlustusega seotud vorme ja avaldusi, menetleb Euroopa Liidu tagasimakse hüvitisi ja plaanilise välisravi eelloa taotlusi;
 • osaleb haigekassa kodulehe ja infomaterjalide kaasajastamises ja infomaterjalide jaotamises;
 • väljastab kindlustatud isikutele kindlustuskaitse ja ravikindlustushüvitistega seotud tõendeid ja teateid, menetleb isikute avaldusi ja taotlusi;
 • täidab välislepingutest tulenevaid ülesandeid;
 • korraldab haigekassa kliendisuhtluse alast tegevust läbi vahetu teeninduse; telefoniteeninduse ja kirjaliku teeninduse.
 • korraldab klienditeenindust läbi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi teeninduspunktide;
 • korraldab retseptiblankettide tellimist ja väljastamist partneritele, peab vastavat aruandlust.

Kontaktid

Kliendisuhtluse osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on 15 liiget. Nõukogu liikmetest viis esindavad tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Nõukogu liikmed.

Pärnu osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning raviarvete ladus ja reeglipärane menetlemine.

Talitused

Raviarvete menetlemise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine
 • Raviarvete vastuvõtmise infosüsteemi arendus

Kontaktid

Pärnu osakond / Direktor

Pärnu, Rüütli 40a, 80010

Partnerihalduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) planeerimist, haldamist ja rakendamist ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontrolli võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Talitused

Lepingute haldamise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Lepingute haldamise talitus osaleb tervishoiuteenuste nõudluse hindamisel ja eelarve koostamisel ning vastutab kõigi ravi ja ennetuslepingute planeerimise, sõlmimise ja jälgimise  koordineerimise eest.
Ravikindlustushüvitiste õigsuse kontrolli talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • teostab ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja kvaliteedi kontrolli läbi sihtvalikute ja standardpäringute; planeerib parendavad jätkutegevused lähtudes kontrolli tulemustest koostöös halduritega

Kontaktid

Partnerihalduse osakond / Osakonna juhi kt

Tartu, Põllu 1a, 50303

Personaliosakond

Osakonna pädevusse kuulub toetada protsesside efektiivset toimimist läbi kompetentse personali, sujuva haldusjuhtimise ja ühtse dokumendihalduse toimimise Eesti Haigekassas.

Talitused

Personalihalduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Koostab ja kaasajastab protsessietapi vastutajana ülesannete täitmiseks vajalikke protseduure ja juhendeid;
 • vastab oma töövaldkonnaga seotud pöördumistele;
 • korraldab haigekassa deklarantidelt huvide deklaratsioonide kogumise vastavalt nõuetele, korraldab koostööd deklaratsioonide hoidjaga;
 • korraldab personaliarvestust;
 • arendab motivatsioonisüsteemi;
 • haldab ja arendab töötajate palgasüsteemi;
 • haldab, koordineerib ja arendab personali värbamise ja valiku protsessi;
 • haldab, koordineerib ja arendab töötajate arendusvestluste sh pädevuse hindamise süsteemi;
 • haldab ja arendab koolitussüsteemi ning korraldab koolitustegevust, koostab koolitusstrateegia ja koolitusplaani;
 • korraldab ühisüritusi koostöös teiste osakondadega.
Dokumendihalduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • tagab haigekassa sisemise ja välimise ühtse dokumendihalduse korralduse ja toimimise koostöös assistentidega
 • töötab välja ja juurutab dokumendihalduse valdkonna protseduure, juhendeid, vorme, dokumente;
 • tagab haigekassa arhiivide korrashoiu koostöös assistentidega
 • tagab juhatuse töö tehnilise korraldamise, otsuseprojektide nõuetekohase vormistamise ja käsitlemise vastavalt Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas sätestatule ning juhendile „Juhatuse kodukord“ ja tööplaanile;
 • korraldab juhatuse otsuste täitmise jälgimise, koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • jälgib haigekassa protseduuride ja juhendite muutmise tähtaegu ja teavitab osakonna juhte tähtaja saabumisest;
 • nõustab töötajaid dokumendihaldust puudutavates küsimustes.
HaldustalitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Korraldab tsentraalselt haigekassa haldustegevust (sh kinnisvara korrashoid ja materiaalse vara haldamine);
 • tagab füüsilise turbe nõuete täitmise haigekassas;
 • tagab töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise ja nõuetekohased ametiruumid ja töökohad;
 • töötab välja ja juurutab haldusvaldkonna protseduure, juhendeid, vorme ning tagab  juhatuse ja osakondade nõustamise haldusvaldkonnas.

Kontaktid

Personaliosakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravikindlustushüvitiste osakond

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse) ja eriarstiabi tervishoiuteenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis), ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kindlustatud isikutele kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Talitused

Esmatasandi paketi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb esmatasandi (perearstiabi, perearsti nõuandetelefon, ennetus, õendusabi, hambaravi) tervishoiuteenuste loetelu muudatusi;
 • arendab esmatasandi teenuse (s.h perearsti kvaliteedisüsteemi) hinnakujunduse aluseid ja arvestab tervishoiuteenuste piirhindasid;
 • töötab välja ja arendab hambaravihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
 • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
Eriarstiabi paketi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb eriarstiabi tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
 • arendab eriarstiabi hinnakujunduse aluseid ja tervishoiuteenuste piirhindade arvestust;
 • korraldab DRG grupeerija Eesti versiooni sisulist haldamist ja arendamist;
 • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
Ravimite ja meditsiiniseadmete talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb meditsiiniseadmete loetelu ja eriarstiabi ravimiteenuste tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
 • töötab välja ja arendab ravimihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
 • koostab farmakoökonoomilisi analüüse (sh ambulatoorsete soodusravimite osas).

Kontaktid

Ravikindlustushüvitiste osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontaktid

Siseauditi osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Tartu osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Tartu osakond / Direktor

Tartu, Põllu 1a, 50303

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond

Osakonna pädevusse kuulub analüüside teostamine ning hinnangute andmine haigekassa strateegiliste otsuste toeks tervishoiu ja ravikindlustuse arengu küsimustes, ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega, haigekassa tervise edenduse tegevuste, avalike suhete ning rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Talitused

Ravikvaliteedi talitusVaata ülesandeid

Ülesanded 

 • arendab koostöös huvigruppidega tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamise ja hindamise süsteemi ning tervishoiuteenuste osutamisega seotud indikaatoreid;
 • arendab koostöös ravikindlustushüvitiste osakonnaga tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamise motivatsioonimehhanisme;
 • viib läbi kliinilisi ja tegevusauditeid koostöös erialaseltside ja tunnustatud ekspertidega;
 • arendab ja koordineerib ravi-, tegevus- ja patsiendijuhendite valmimist ning rakendamist.
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • töötab välja tervise edenduse strateegia ja tegevuskavad ning viib need ellu;
 • korraldab haigekassa välis- ja sisekommunikatsiooni;
 • arendab ja koordineerib rahvusvahelist koostööd, sh väliskülaliste vastuvõtte ning haigekassa delegatsioonide välisvisiite;
 • arendab ja haldab haigekassa sise- ja välisveebi;
 • viib läbi avaliku kuvandi ja rahulolu-uuringuid;

Kontaktid

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Viru osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning ettekirjutuste ja nõuete menetlemineosas, mis hõlmab haigekassale tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist, rakendades juriidilise osakonna koostatud juhendeid ja tüüpvorme.

Talitused

Nõuete menetlemise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Nõuete ja ettekirjutuste koostamine
 • Ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest ja maksmisest keeldumise korralduste koostamine
 • Nõudega ja ettekirjutusega määratud summa tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ning tasumise ajatamine
 • Kohustatud isikute nõustamine
 • Kohtujärgse menetluse korraldamine

Kontaktid

Viru osakond / Direktor

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Uuringud ja analüüsid

Siia on koondatud tervisevaldkonnas haigekassa tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.

Pealkiri

Lühikirjeldus

Materjalid

Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses

OECD tervisestatistika kogumik "Health at a Glance 2015".

Lühikokkuvõtte haigekassa nõukogule Eesti tervishoiusüsteemi tulemustest rahvusvahelises võrdluses OECD tervisestatistika raporti põhjal.

 

OECD raport: 20162015

Ettekanne haigekassa nõukogule:

201720162015

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haiglate juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks. Uuring annab ülevaate teenuse teadlikkusest, teenuse mittekasutamise peamistest põhjustest, e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavusest ja infoallikatest, teenuse rahastamise süsteemi toimimise arusaadavusest, tehnilistest takistustest teenuse rakendamiseks, olemasoleva süsteemi tugevustest ja nõrkustest ning ettepanekutest e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Barjäärianalüüs (2016)

Esmatasandi tervishoiu arengumudel lähima 10 aasta perspektiivis 

TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi koostatud analüüs esitab esmatasandi tervishoiu arengusuundade stsenaariumi. Haigekassa tellimusel valminud uuring kaardistab olemasoleva olukorra, esitab parima rahvusvahelise praktika ning analüüsib, mida ja millises ajalises perspektiivis on vajalik ja võimalik muuta, selleks et tagada kättesaadav kvaliteetne esmatasandi arsti- ja õendusabi, tõhus ennetustegevus ja krooniliste haigete jälgimine ning koostöö eri tasandite vahel.

Toimemudeli uuring (2016)

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele. Uuringut tehakse kord aastas koostöös sotsiaalministeeriumiga. 

201620152014201320122011

201020092008,20072006, 

2005200420032002, 2001

Esmatasandi vastutusala tervishoiusüsteemis: saatekirja nõude analüüs võrdlusriikides

Esmatasandi vastutusala ja eriarsti ambulatoorsele

 vastuvõtule pöördumise tingimused günekoloogilise 

ja psühhiaatrilise abi puhul ning traumade, tuberkuloosi,

silmahaiguste, naha- või suguhaiguste ravis.

Valitud riikides kasutatavate põhimõtete võrdlev analüüs.

 

RAKE analüüs (2015, est)

RAKE analüüs (2015, eng)

 

Haigekassa
usaldusväärsus ja kuvand

Täpsustatud ja täiendatud uuring lisaks kindlustatu

rahulolu-uuringule haigekassa kuvandi kohta.

 Uuringut tehakse kord kvartalis alates aastast 2014.  

2017: 02/05 09/ 10

2016: 02/05/09/10

2015: 03050810

2014: 08/ 10/

Maailmapanga uuring

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös viidi 2015. aastal läbi analüüs, milles vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel.

Unikaalne uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile pöörates erilist tähelepanu

esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning

erinevate elanikerühmade võrdse kohtlemisega  

seotud küsimustele. Uuringu tulemused põhinevad

Eesti Haigekassa raviarvete andmete analüüsil ning  tehtud intervjuudel ja fookusrühmade

aruteludel, mis olid osa Eesti Haigekassa (EHK)

ja Maailmapanga Grupi (MPG) ühise projekti

tegevuskavast.

Maailmapanga uuringu materjalid 2015:

Eesti keeles: aruannelühikokkuvõte

Inglisekeeles: aruanneettekannekvaliteedi aruanne

emori uuringud (fookusgrupi aruanne)  &

 süvaintervjuudtulemusedmetoodika käsiraamat

Konverensti ettekanded:

WHO, Tamas Evetovits, Purchasing

WHO, Tamas Evetovits, Sustainability

WHO, Anne Johansen, Opportunities

WHO, Taavi Lai, Anne Johansen. Conclusions

WHO, Taavi Lai. Interventions

WBG, Christoph Kurowski. Innovations

WBG, Christoph Kurowski. Study Summary

Konverentsi kokkuvõte, Tanel Ross

Välisriikide elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning rahastamisel kasutatavate põhimõtete analüüs

2014. aastal tellis haigekassa uuringu,

milles antakse ülevaade kümne Euroopa Liidu 

liikmesriigi elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise süsteemist.

Vaatluse all on järgmised riigid: Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Holland, Prantsusmaa, Suurbritannia (Inglismaa), Taani, Rootsi ja Soome.

 

Aruanne

Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoos

PRAXIS viis 2014. aastal läbi uuringu, mille raames loodi ravikindlustuse tulude ja kulude prognoosimise mudel, mis võimaldaks hinnata nii pikaajalist finantsilist jätkusuutlikkust kui ka testida erinevate stsenaariumite mõju jätkusuutlikkusele. Tegemist on juhtimistööriistaga tervishoiu korraldajatele, kes saavad informeeritult analüüsida erinevate meetmete ja trendide mõju ravikindlustuse tulude ja kulude pikaajalisele tasakaalule.

Uuringuaruanne ja mudeli tutvustus (2014)

Uuringuaruande lühiversioon (2014)
 

Tervisesüsteemi rahastamise 
jätkusuutlikkuse uuring

2009. aastal tellis haigekassa koos sotsiaalministeeriumiga Eesti tervisesektori rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis hindab tervisesüsteemi rahastamise korraldust riigi majandus- ja eelarvepoliitika taustal. 
Abi paluti Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO). Analüüs käsitleb nii ravikindlustust, riigieelarvest 
rahastatavaid teenuseid ning erasektori osalust, sh isikute omaosalust. 2009. aasta lõpuks valmis aruanne tervisesüsteemi rahastamise pikaajalisest jätkusuutlikkusest. 

eesti keeles
inglise keeles

Lepingupartnerite
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on mõõta partnerite rahulolu ja

hinnanguid koostööle Eesti Haigekassaga ning võrrelda

tulemusi varasemate uuringutega. Küsitleti partnereid

üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi, apteekide ja hooldusravi valdkonnast. Uurimisalusteks teemadeks

on hinnang partnerlussuhtele Eesti Haigekassaga üldiselt, täpsemad hinnangud koostöö erinevates valdkondades ningkoostööle haigekassa kontaktisikuga; haigekassa trükiste saamine ja nende vajalikkus; esinenud probleemid ja positiivsed kogemused jne.

2013, 2012, 2010/20092008, 2007

20062005/20042003 2002

Tööandjate
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on analüüsida tööandjate rahulolu 

haigekassa teenindusega. Projekti eesmärkideks on

- kaardistada suhtlusvormid, mida kasutatakse ning

mida oodatakse tulevikult
- uurida tööandjate hinnangud haigekassaga suhtlusele
- võrrelda saadud tulemusi aastate lõikes, et jälgida

arengutrende teeninduses.

20092008 20072006

2005200420032002

Perearstikeskuste
uuring

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli mõõta patsientide rahulolu perearstide töökvaliteediga ning saada erapooletut faktidel põhinevat informatsiooni perearsti kättesaadavuse ja selle võimalike mõjurite kohta.

2007  

 

 

Kontakt

Haigekassasse saab pöörduda:

 • klienditelefonil (+372) 669 6630 ​(tööajad E-R 8.30-16.30)

 • e-posti teel: info@haigekassa.ee

 • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

 • külastades Eesti Haigekassa klienditeenindusi:

Tallinn, Lastekodu, 48 10144

E,T,N,R 8.30-16.30

K 8.30-18.00

Pärnu, Lai 14, 80010

 

E 8.30-18.00,

T, K, N 8.30-16.30,

R 8.30 – 13.00

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

E,T,N,R 8.30-16.30

K 8.30-18.00

Tartu, Põllu 1a, 50303

E 8.30-18.00

T,K,N,R 8.30-16.30

Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.

 

Haigekassa keskkontor:

Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10144. Telefon: 669 6630

E-post: info@haigekassa.ee

Haigekassa registrikood: 74000091

Taotluste esitamine

Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitades e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse
 • saates omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga
 • tulles haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Sisenedes riigiportaalis www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu saate kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti
 • kontrollida hambaproteesi hüvitise limiidi kasutust
 • kontrollida hambaravi hüvitise limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • taotleda täiendavat ravimihüvitist