EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleAjutise töövõimetuse hüvitis
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
- Haigushüvitis
- Sünnitushüvitis
- Hooldushüvitis
- Lapsendamishüvitis
- Töövõimetuslehe esitamine
- Töövõimetushüvitise arvutamine haigekassas
- Töövõimetushüvitise maksmine
- Kergemale tööle üleviimine
- Välisriigis väljastatud töövõimetusleht
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
 • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
 • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
 • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
 • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Ajutise töövõimetuse hüvitis

 
Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kord sõltub töövõimetuslehe liigist ja töövõimetuse põhjusest.

Töövõimetushüvitised, nende maksmise kord ja ulatus.

Tööst vabastamise põhjus
Põhjuse number
Lehe liik
Hüvitamise kord
Hüvitist makstakse
Haigestumine
1
Haigusleht
Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.
Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)
Olmevigastus
3
Haigusleht
Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.
Kuni 182 päeva
Liiklusvigastus
Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine
4
 
18
Haigusleht
Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.
Kuni 182 päeva
Karantiin
10
Haigusleht
Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 7. päevani, hüvitise määr 70%.
Kuni 7 päeva
Kutsehaigestumine
2
Haigusleht
Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.
Kuni 182 päeva
Tööõnnetus
Tööõnnetus liikluses
Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine
5
6
 
7
Haigusleht
Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.
Kuni 182 päeva
Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel
8
Haigusleht
Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.
Kuni 182 päeva
Üleviimine teisele tööle
17
Haigusleht
Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100%-lise määraga. Kui isik vabastatakse kergema töö puudumisel, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast, hüvitise määraga 70%. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
Kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni
Haigestumine või vigastus raseduse ajal
19
Haigusleht
Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%.
Kuni 182 päeva
Alla 12-aastase lapse põetamine
14
Hooldusleht
Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.
Kuni 14 päeva
Haige perekonnaliikme põetamine kodus
12
Hooldusleht
Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.
Kuni 7 päeva
Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal
13
Hooldusleht
Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.
Kuni 10 päeva
Rasedus- ja sünnituspuhkus
15
Sünnitusleht
Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.
140 päeva
Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus
16
Lapsendamisleht
Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.
70 päeva


Infot oma töövõimetushüvitise kohta saate riigiportaalist
www.eesti.ee  või helistades haigekassa lühinumbril 16363.

Kindlustatud isikul ei ole õigus saada haigekassalt hüvitist, kui:
 • tema või tema hooldatava haigestumise või vigastuse põhjustas isiku tahtlus või see on tingitud joobeseisundist,
 • tema või tema hooldatav isik eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, mille tõttu tervenemine on takistatud,
 • ajutine töövõimetus algab hetkel, mil kindlustatud isik on puhkusel.
Kindlustatud isikul ei ole õigus saada haigekassalt hüvitist alates rikkumise päevas, kui:
 • ta jätab mõjuva põhjuseta määratud ajal arsti vastuvõtule minemata
 • ta täidab ajutise töövõimetuse ajal töö- või teenistuskohustusi ja saab selle eest sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu või tegeleb ettevõtlusega.
Kindlustatul, kellel on õigus saada sünnitus- või lapsendamishüvitist, ei ole õigus saada sama aja eest haigus- või hooldushüvitist.
Kindlustatul, kellel on õigus saada haigushüvitist, ei ole õigus saada sama aja eest hooldushüvitist.
 
 

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630