EST  |  ENG  |  RUS
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

25.09.2014 1. oktoobril 2014 muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

17.09.2014 Võtame tööle tervishoiu kvaliteedi spetsialisti.

16.09.2014 Valminud on Haigekassa I poolaasta kvaliteeditegevuste ülevaade

12.09.2014 Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uue ravijuhendi ärevuse ja paanikahäire käsitlusest perearstiabis

08.09.2014 Ravimiretseptide info riigiportaalis on nüüdsest põhjalikum

Arhiiv


Kuumad teemad

Haigekassa arengukava 2015-2018. Loe ka lühikokkuvõtet.

Ülevaade tervishoiuteenuste kättesaadavusest ja sellega seotud tegevustest

Euroopa ravikindlustuskaart

Haigekassa eriarstiabi lepingupartnerid alates 01.04.2014

Eriarstiabi ravijärjekordade info

 Tööinspektsiooni kampaania lähetatud töötajate õigustest - link TI lehele.


Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630