EST  |  ENG  |  RUS
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

17.09.2014 Võtame tööle tervishoiu kvaliteedi spetsialisti.

16.09.2014 Valminud on Haigekassa I poolaasta kvaliteeditegevuste ülevaade

12.09.2014 Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uue ravijuhendi ärevuse ja paanikahäire käsitlusest perearstiabis

08.09.2014 Ravimiretseptide info riigiportaalis on nüüdsest põhjalikum

24.08.2014 Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku laste hambaravi teenuste osutamiseks Raplas.

Arhiiv


Kuumad teemad

Haigekassa arengukava 2015-2018. Loe ka lühikokkuvõtet.

Ülevaade tervishoiuteenuste kättesaadavusest ja sellega seotud tegevustest

Euroopa ravikindlustuskaart

Haigekassa eriarstiabi lepingupartnerid alates 01.04.2014

Eriarstiabi ravijärjekordade info

 

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630