EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleRavikindlustus Euroopa Liidus ja mujalEuroopa ravikindlustuskaart
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
- Euroopa ravikindlustuskaart
- Ravikulude tagasimaksmine
- Plaaniline ravi välisriigis
- Pensionär
- Lähetatud töötaja
- Töötaja alalise elukohaga teises EL riigis
- Töötaja ja pereliikmed eri riikides
- Välisriigis õppivad õpilased ja üliõpilased
- Välislepingud
- Töövõimetusleht (vormid E115 ja E116)
- Raviasutustele
- Euroopa Liidu kontaktasutused
- Blanketid
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
 • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
 • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
 • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
 • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Ravikindlustuse kontrollimine arsti juures

Alates 1. augustist 2004 ei kehti Eestis enam roheline haigekassakaart, vaid kindlustust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel.
Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa ravikindlustuskaardi.

Euroopa ravikindlustuskaart - milleks seda vaja on?

Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil, on vaja, et oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal (täpsem info arstiabist ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides).
Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus.

Samuti kontrollitakse kaardi alusel ravikindlustust alla 15-aastastel.

Millistes riikides saab Euroopa ravikindlustuskaardiga vajaminevat arstiabi?

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, HorvaatiaIirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, ŠveitsTaani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Vaata ka seadusandlikke õigusakte:

Kuidas kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv kindlustus.

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks on järgmised võimalused:

 • riigiportaali www.eesti.ee kaudu,
 • tuua taotlus ise klienditeenindusbüroosse (v.a keskosakond),
 • saata taotlus haigekassasse postiga,
 • saata taotlus haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga.

Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes.

Kuidas taotleda kaarti kodanikuportaali kaudu?

Kõige kiiremini saab taotluse edastada riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Selleks tuleb riigiportaali eesti.ee siseneda kas ID-kaardiga või internetipanga kaudu. Valides riigiportaali eesti.ee päringute alt Eesti Haigekassa andmebaasist Euroopa ravikindlustuskaardi, saabki esitada taotluse.

Ravikindlustuskaarti saate tellida lihtkirjaga oma kodusel aadressil või siis tellida haigekassa klienditeenindusbüroosse, kuhu peate ise järele tulema. Kirjaga saadetakse kaart inimese sellele aadressile, mis on haigekassa andmebaasis. Seetõttu tuleks eelnevalt oma aadressi kontrollida ning vajadusel muuta. Ka seda saab teha riigiportaali eesti.ee kaudu.

Pärast taotluse esitamist tuleb see kinnitada.

Riigiportaali kaudu saab taotleda kaarti ka oma alla 19-aastasele lapsele, kellel on rahvastikuregistri andmetel seos vanemaga. 

Kes saab kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene, kellel on pass või ID-kaart. Lapsele saab kaarti taotleda kuni 19. eluaastani ka lapsevanem või esindaja. Sündinud laps tuleb vanematel haigekassas arvele võtta ja vajadusel saab taotleda lapsele kohe Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui kaua kaart kehtib?

Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 19-aastastele kehtivusajaga 5 aastat, kuid mitte kauemaks kui 19-aastaseks saamiseni. Vähemalt 19-aastasele isikule väljastatakse ravikindlustuskaart kehtivusajaga 3 aastat, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus.

Kui kiiresti saab kaardi kätte?

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul, asendussertifikaadi aga kohe haigekassa piirkondlikust osakonnast või klienditeenindusbüroost (v.a keskosakond).

Kui palju kaart maksab?

Euroopa ravikindlustuskaart ja selle asendussertifikaat on inimesele tasuta.

Kuidas saab kaardi kätte?

Kaardi saab inimene kätte:

 • Lihtkirjaga sellel aadressil, mis on registreeritud haigekassa andmebaasis või tellimisel isiku enda poolt valitud,
 • haigekassa klienditeenindusbüroost (v.a keskosakond).

Mida teha, kui kaardi tähtaeg hakkab lähenema?

Kui vana kaart kaotab kehtivuse, saate uue tellida kuu aega enne vana kaardi kehtivuse lõppu. Nt kui kaart kehtib 1. augustini, võite uut kaarti taotlema hakata 2. juulist.

Mida teha, kui Euroopa ravikindlustuskaart on varastatud, kadunud või vajab muul põhjusel välja vahetamist?

Kehtiva kaardi tühistamiseks tuleb kirjutada vabas vormis avaldus või helistada haigekassa kliendiinfo numbrile 16363. Uue kaardi saamiseks tuleb täita uus Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus ja saata see vajadusel koos tühistamisavaldusega posti teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel haigekassa klienditeenindusbüroosse. Avalduse võib ka klienditeenindusbüroosse ise kohale tuua.

Mida teha, kui tellitud kaart ei ole kohale jõudnud?

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole kaart Teieni jõudnud, palume edasiste juhiste saamiseks pöörduda haigekassa infotelefonile 16363 (E-R 8.30-16.30). 

Millal väljastatakse asendussertifikaat?

Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi väljastab haigekassa siis, kui kaarti taotleva isiku kindlustuskaitse kehtivus on lühem kui 3 kuud.

Asendussertifikaadi soovitame tellida ka juhul, kui reisile minnakse vähem kui 10 päeva pärast. Just nii palju aega kulub Euroopa ravikindlustuskaardi kättesaamiseks.

Kiireim võimalus Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi saamiseks on pöörduda haigekassa klienditeenindusbüroosse (v.a keskosakond).

Samuti on võimalik tellida asendussertifikaat oma kodusele aadressile, helistades haigekassa kliendiinfo telefonile 16363. Telefoni teel tellitud Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi postitame samal päeval. See, millal inimene asendussertifikaadi kätte saab, sõltub posti liikumise kiirusest.

Tähelepanu!

Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik E-vorme, Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati oma riigikeeles. Seega on ka informatsioon Eesti Haigekassa poolt välja antavatel Euroopa ravikindlustuskaartidel ning asendussertifikaatidel eesti keeles.

Euroopa ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat kehtivad vaid koos isikut tõendava pildiga dokumendiga.

Kaardi näidis

Teiste riikide kaartide näidised

Arstiabist välismaal ehk Euroopa ravikindlustuskaardiga kaasnevad õigused ja kohustused

 

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630