Tasuta hambaravi

Alla 19-aastastele ravikindlustatutele on hambaravi tasuta ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Täpsem info laste hambaravist ja ortodontiast.

Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Täpsem info vältimatu abi teenustest.

Hambaraviteenuse osutajal on õigus võtta ka visiiditasu. Visiiditasu võtmise õigus eriarstiabi (k.a. hambaravi) osutamisel on reguleeritud ravikindlustuse seaduse paragrahvidega 70 ja 72 (kuni 5 eurot). Visiiditasu võtmine on õigus, mitte kohustus ning sell  korra ja sageduse kehtestab iga tervishoiuteenuse osutaja ise.

 

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kas vanadus- ja töövõimetuspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega isikutel ning üle 63-aastastele eakatel on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril või osalise ja puuduva töövõimega isikul on õigus saada hambaravihüvitist. Kuni 30.06.2017 oli neil õigus rahalisele hüvitisele  summas 19,18 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

3. Kellele makstakse ja kui suur on hambaproteesihüvitise summa? 

V: 

Alates 01.07.2017 hüvitab haigekassa isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 260 eurot.

Oma proteesihüvitise jääki saab kontrollida riigiportaali  teenusest "Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus", pöördudes haigekassa klienditeenindusse või oma raviarstilt.

K: 

4. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa. Kuni 30.06.2017 oli rasedal õigus taotleda haigekassast rahalist hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

 

K: 

5. Kui naine on rasedusega arvel erakliinikus, kas ka siis on naisel õigus mitterahalisele hambaravihüvitisele?

V: 

Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest enne hambaraviteenuse kasutamist.

K: 

6.  Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi? 

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

7. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Esita küsimus