Viiendat korda tunnistati Haigekassa finantsaruandlus avaliku sektori parimaks

Pressiteade
12. oktoober 2007

Riigi raamatupidamise toimkonna 8. korda läbi viidud konkursi “Finantsaruandluse lipulaev” eesmärk oli seegi kord valida välja ettevõtete, asutuste, organisatsioonide paremad finantsaruanded.

Osalejaid hinnati kahes voorus. Esmalt hindasid audiitorid finantsaruannete vastavust valitud hea raamatupidamistava nõuetele ja teises voorus andsid oma hinnangu ajakirjanikud, analüütikud, õppejõud ja teised eksperdid majandusaasta aruandele kui tervikule, pidades silmas informatiivsust ja lugejasõbralikkust.

Raamatupidamise toimkond selgitab finantsaruandluse lipulaeva välja kokku neljas kategoorias – finantssektor ehk pangad ja kindlustusseltsid; börsiettevõtted v.a finantssektor; avaliku sektori ettevõtted ja organisatsioonid; mitte-börsiettevõtted ehk kõik need, kes ei kuulu esimesse kolme kategooriasse.

Avaliku sektori kandidaatide hulgas sai juba 5. aastat järjest esimese koha ja finantsaruandluse lipulaeva tiitli Eesti Haigekassa.
Juhindudes rahvusvahelistest tavadest ja kogemustest on organisatsiooni sisukal, inforikkal ja ka arusaadaval finantsaruandel oluline osa nii asutuse maine kujundamisel kui ka selle väärtuse tõstmisel.

Olgu lisatud, et 2006.a detsembris tunnustati Eesti Haigekassat Euroopas ka kui eeskujulikult juhitud organisatsiooni. Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinnale kandideerinud avaliku sektori organisatsioonidest sai suurima skoori Eesti Haigekassa. Euroopa tunnustust märgib Foundation for Quality Management (EFQM) poolt haigekassale üle antud R4E sertifikaat.

Haigekassa 2006. a majandusaasta aruannet saab lugeda haigekassa kodulehelt.

Lipulaeva konkursist saab lähemalt lugeda aadressilt http://www.easb.ee/?id=687


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
Tel 620 8439