Video ja infomaterjalid sotsiaalkindlustuse koordineerimise kohta Euroopa Liidus

Euroopa Komisjoni kodulehel on uuendatud informatsioon sotsiaalkindlustuse koordineerimise kohta Euroopa Liidus.

Vaadake videot selle kohta, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemi te kuulute, kui töötate ühes riigis, kuid elate teises.

Lugege informatsiooni erinevate riikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohta enne, kui lähete reisile või võtate ette kolimise.