Valmis uus ravijuhendite koostamise käsiraamat

Täna esitlevad Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Eesti Haigekassa ja WHO uut Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatut. See annab juhiseid, kuidas koostada tõenduspõhiseid ravijuhendeid, mis aitavad tõsta ravikvaliteeti. Lähitulevikus valmib uue käsiraamatu järgi koostatud ravijuhend kõrgvererõhktõvega patsiendi ravimiseks. Lisaks tutvustatakse uut veebilehte www.ravijuhend.ee, mis koondab Eesti ravijuhendid ja nende koostamisega seotud materjalid. Protsessi tutvustav ühissessioon toimub Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsi raames.

Haigekassa, WHO ekspertide ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostöö tulemusena on oluliselt uuenenud Eesti ravijuhendite koostamise süsteem. Eesti ravijuhendite koostamise kaasajastamise projekt sai alguse juba 2009. aasta lõpul ning vastvalminud käsiraamat on protsessi lõpptulemus.

Käsiraamat on kasutamiseks erinevatele huvigruppidele, andes juhiseid, kuidas koostada ajakohaseid, tõenduspõhiseid, kulutõhusaid ning Eesti oludele vastavaid ravijuhendeid. Olulistele kliinilistele küsimustele vastuseid andvad ravijuhendid toetavad tõenduspõhise tervishoiu rakendamist, süsteemset lähenemist tervishoiule, parandavad ravikvaliteeti ja ühtlustavad kliinilist käsitlust.

"Ravijuhendite loomise aluste ülevaatamine eesmärgiga parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja juurutada tõenduspõhist meditsiini oli viimastel aastatel WHO prioriteediks Eestis. Õppides nii rahvusvahelisest kui ka Eesti senisest kogemusest ning kaasates mitmeid eksperte oma teadmistega, oleme kahe aasta jooksul valmis saanud täna tutvustatava käsiraamatu. Selle eesmärk on tagada edaspidi ühtsed põhimõtted ravijuhiste koostamisel. Loodan siiralt, et uutel põhimõtetel koostatavad ravijuhendid pakuvad tervishoiutöötajatele igapäevaste raviotsuste tegemisel tuge," ütles WHO esinduse juhi kohusetäitja Eestis ja WHO esindaja Moldova Vabariigis Jarno Habicht.

Haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen möönis, et ravijuhendite ettevalmistamisel on Eestis enam kui kümneaastane kogemus. „Protsessi uuendades oleme sellele kogemusele liitnud parima rahvusvahelise praktika. On selge, et ravijuhendite kvaliteedi huvides ei saa teha järeleandmisi tõenduspõhisuse põhimõtetes, samas tuleb arvestada väikse riigi võimaluste ja võimekusega. Parima tulemuse saamiseks on oluline osapoolte jätkuv koostöö, selleks oleme oluliselt laiendamas ravijuhendite nõukoja koosseisu ja rolli,“ ütles Mathiesen.

Lähitulevikus on valmimas ka esimene uue käsiraamatu järgi koostud ravijuhend kõrgvererõhktõvega patsiendi ravimiseks perearsti tasandil.
„Ravijuhised hoiavad elusid vältides olulisi ravivigu. Kõrgvererõhktõbi valiti näidisravijuhendi teemaks, sest see on haigus, mis on nii meil kui ka kogu maailmas surma põhjustest esikohal. Ühtlasi andis näidisravijuhendi koostamine väärt tagasisidet ravijuhendite koostamise käsiraamatu praktikas kasutatavuse kohta. Olen osalenud ravijuhendite koostamisel ka varem ning hea meel on tõdeda, et valminud käsiraamatu alusel oli ravijuhendi jaoks soovituste tegemise protsess oluliselt selgem ja läbipaistvam kui varem. Lõpptulemusena valmib käsitlusjuhend, mis peaks praktilisele arstile olema väga käepärane kasutada,“ kommenteeris näidisravijuhendi töörühma juht ja perearst Ruth Kalda.

Uus käsiraamat on kõigile huvilistele kättesaadav veebilehel www.ravijuhend.ee. Loodud on ravijuhendite koostamist ja tööprotsesse toetav uus keskkond, kuhu koondub kogu ravijuhendeid puudutav informatsioon, uute põhimõtete järgi valmivad ravijuhendid ning nende valmistamiseks vajaminev.

Ravijuhendite arendusprojekt ei ole käsiraamatu valmimisega veel lõppenud. Käesoleva aasta lõpuks kutsutakse kokku arstiteaduskonna poolt juhitav ravijuhendite nõukoda, kelle ülesandeks on Eesti ravijuhendite protsessi koordineerimine. Järgmisel aastal korraldatakse ravijuhendite koostamise koolitusi erinevatele sihtrühmadele, samuti on plaanis edasi arendada veebilehte www.ravijuhend.ee.  

Lisainfo on kättesaadaval:

www.ravijuhend.ee
http://www.med.ut.ee/394210

Parimate soovidega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee