Valmis haigekassa 2012. aasta I poolaasta aruanne

Valmis haigekassa 2012. aasta I poolaasta aruanne. Tänavu I poolaastal olid haigekassa eelarve tulud kokku 391,5 miljonit eurot. Haigekassa eelarve kulud olid samal ajavahemikul kokku 395,6 miljonit eurot. Eelarve tulude pool täideti 100,4% ning kulude pool 99,5%.

Ravikindlustatute arv 2012. a I poolaasta lõpus oli 1 244 486, millest töötavad kindlustatud  moodustasid 46,5%, kindlustatutega võrdsustatud isikud 48,6%  ja riigi poolt  kindlustatud 4,7%. Tööhõive olukorra paranemise tõttu on töötavate kindlustatute arv tunduvalt tõusnud. 2012. aasta suve keskpaigaks oli nende arv 578 990 isikut.

Üldarstiabi kulu, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on suurenenud 2012. a I poolaastal 5%. Peamiseks põhjuseks on tervishoiuteenuste piirhindade koefitsiendi kaotamine.     Eriarstiabi kulud 2012. a I poolaastal olid 227,8 miljonit eurot. Võrreldes mulluse sama perioodiga suurenesid eriarstiabi kulud 8,8%.   2012. a  I poolaastal tasus haigekassa hooldusravi teenuste eest 8,3 miljonit eurot, mis vastab eelarves planeeritule ja on 15% enam, kui 2011. aasta samal perioodil. Ambulatoorse hooldusravi teenuse eest tasuti 23% enam kui 2011. a I poolaastal, mis tuleneb koduõenduse teenuse kulude 24% kasvust, mis on kooskõlas haigekassa eesmärgiga parandada hooldusravi kättesaadavust eelkõige ambulatoorsete hooldusravi teenuste osas.     Kompenseeritud ravimite summa kindlustatutele oli I poolaastal 49,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hüvitistele kulunud summa suurenenud 4,5 miljoni euro võrra, moodustades 100,6% antud perioodiks planeeritud eelarvest. Kui eelmise aasta samal perioodil oli näha retsepti keskmise maksumuse langust, siis sel aastal maksab haigekassa keskmiselt ühe retsepti eest 69 eurosenti rohkem.   Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus haigekassal 2012. aasta I poolaastal 46,7 miljonit eurot, mis on 3% kõrgem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Haigushüvitiste kulu on mulluse I poolaastaga võrreldes 3%  suurenenud, hooldushüvitiste kulu on samal perioodil kasvanud 5%. Töövõimetushüvitiste kulude kasvu põhjuseks on haigekassale maksmiseks esitatud töövõimetuslehtede arvu 5%-line tõus.   Muude rahaliste hüvitiste (hambaravi-ja proteesihüvitised, täiendav ravimihüvitis jms)  kulud olid 2012. a I poolaastal 4,6 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu suurenenud 18%.   Haigekassa 2012. a I poolaasta aruandega saavad huvilised tutvuda haigekassa kodulehelt.