Valminud on haiglate tagasiside aruanne 2012. aasta kohta.

Eesti Haigekassa on koostanud haiglavõrgu haiglatele tagasiside aruande, kasutades selleks haigekassale esitatud raviarvetel olevaid andmeid. Aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks.

Tagasiside aruanne avaldati esimest korda 2012. aastal 2011. aasta andmete põhjal. Käesoleval aastal on aruandele lisatud mõned uued indikaatorid ja kaasajastatud dokumendi ülesehitust. Valdava osa indikaatorite kohta on olemas kahe aasta tulemused võrdlevalt ja need on ka kajastatud.
Aruande sisu tõlgendamisel tuleks kaasata vastava haigla spetsialistid, kuna järelduste tegemiseks on vajalik arvesse võtta ka raviasutuse tegevuse iseärasusi. Samuti tuleb meeles pidada, et aruande andmestiku kvaliteet sõltub raviarvete kodeerimise korrektsusest haiglas. Arvestama peab ka valimi suurusest tuleneda võivat statistilist viga.
Regulaarse tagasiside andmine partneritele on üks haigekassa arengukava olulistest tegevustest, millega haigekassa aitab kaasa haiglate tegevuse ja kindlustatute ravitulemuste ühtlaselt hea taseme saavutamisele.

Aruandega saate täpsemalt tutvuda haigekassa kodulehel.