Vabariigi Valitsuse 26.09.2002. a määruse nr 308 muutmine

7. veebruaril k. a on vastu võetud Vabariigi Valitsuse 26.09.2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmise määrus.

Seoses muudatustega on alates käesoleva aasta aprillist võimalik soodustada operatsioonijärgsete tüsistuste vähendamiseks vajalikke ning närvikahjustusest tingitud valu ravimeid 75%-ga senise 50% asemel.

Lisainformatsiooni saate Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.