Uus ravikindlustatute registri infosüsteem

Pressiteade
3. oktoober 2006

Septembrist alates on Eesti Haigekassa ja AS MicroLink Eesti koostööna kogu ravikindlustatute registri andmed uues infosüsteemis. See baseerub SAP tarkvaralahenduse platvormil ja võimaldab muuhulgas X-tee kaudu e-teenuseid nii kodanikele kui ka tööandjatele.

“See on järjekordne etapp haigekassa infosüsteemi kaasajastamisel ja ühtlustamisel just SAP platvormile”, tõdes haigekassa juhatuse liige Eliko Pedastsaar.
“Ravikindlustatute registri üleviimine SAP CRM platvormile võimaldab haigekassal andmeid elektrooniliselt töödelda ja tagada nende vastavus andmekaitse nõuetele. Kodanike ravikindlustuseks vajalikud andmed saab haigekassa riiklikest andmekogudest x-tee vahendusel ja inimeste osalemine protsessis ei ole üldjuhul vajalik”.

“Meie andmetel on see esimene omataoline lahendus kindlustusteenust pakkuvate asutuste hulgas maailmas”, kommenteeris MicroLink Eesti juhatuse liige Raigo Raid.
“Uue registri loomisel kasutati uusimaid SAP tehnoloogiaid ja rakendusi SAP CRM 5.0 ja SAP Netwear’04, Exchange Infrastructure (XI), lisaks integreeriti uus lahendus X-tee kodaniku ja ettevõtja portaalidega”.

Haigekassa e-teenused kodanikule on aadressil http://x-tee.riik.ee/portaal ja ravikindlustuse haldamise teenus juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIEdele aadressil http://x-tee.riik.ee/eit või www.eesti.ee rubriigis X-tee teenused ettevõtjatele.
Lähiajal lisandub portaalidesse täiendavaid teenuseid nii kodanikele kui ka ettevõtjatele.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439
anne.osvet [at] haigekassa.ee

Raigo Raid,
AS MicroLink Eesti juhatuse liige
6407877
raigo.raid [at] microlink.ee