Uueneb noorsportlaste tervisekontrollide süsteem

Alates 1. aprillist 2009 käivitub ühtne tervisedendusprojekt „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks”. 

Projekti eesmärgiks on 2012. aastaks haarata 50% noorsportlastest (7-19 aastased noored, kes teevad nädalas trenni üle 5 tunni) ennetavate terviseuuringutega, sest terviserikete avastamine enne suure intensiivsusega sportimist vähendab südame- veresoonkonnahaiguste, hilisemate tõsiste tervisekahjustuste ja äkksurma esinemissagedust. Avastatud tervisehäirete korral on võimalik tagada noorsportlastele ohutu koormus.

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon on välja töötanud noorportlaste tervisekontrolli juhise, milles on määratud terviseuuringu maht ja sagedus vastavalt treeningtundide arvule ühes nädalas. 

Noorsportlased (kuni 19 aastased)

Uuringute maht

Sagedus

Teostaja

>5 - ≤8 treeningtundi*  nädalas Terviseuuringu kompleks C, lisauuringud meditsiinilistel näidustustel igal 2. aastal spordiarst   > 8 treeningtundi* nädalas terviseuuringu kompleks A või B lisauuringud meditsiinilisel näidustusel 1 kord aastas spordiarst   *treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde   Kompleks C sisaldab arsti läbivaatust koos puhkeoleku 12-lülituselise elektrokardiogrammi (EKG) ja kopsufunktsiooni uuringu – spirograafiaga. Kompleksis B on lisaks eeltoodule ette nähtud ka koormus EKG veloergomeetril või koormusrajal. Kompleks A on mõeldud eelkõige vastupidavusalasid harrastavatele (nt suusatamine, pikamaajooks) noorsportlastele ning see sisaldab lisaks ka hapnikutarbimise kompleksuuringut.   Käesolevaks aastaks kavandatav noorsportlaste tervisekontrollide eelarve on 9,3 miljonit krooni, mis peaks võimaldama uuringud ligi 10 000 noorele. Noorsportlaste terviseuuringud on plaaniline tegevus ning  uuringutele registreerumine toimub peamiselt spordiklubide vahendusel.   Uuringule registreerumise eelselt selgitatakse välja noorte kehaline koormus ning täpsustatakse eelmise uuringu aeg.   Uuringuid teevad: 
  • Spordimeditsiini Sihtasutus,
  • Tartu Ülikooli Kliinikum,
  • Pärnu Haigla,
  • Ida- Viru Keskhaigla ja  
  • Narva Haigla. 
Terviseuuringute kohta saavad lapsed ja noored infot ka oma treenerilt või spordiklubist.   Evelin Koppel Avalike suhete juht, Eesti Haigekassa  + 372 6 208 439;  534 789 49  evelin.koppel [at] haigekassa.ee