Uued hinnakokkulepped alates 1. juulist ja 1. augustist

Alates  1. juulist  2005.  a jõustuvad uued hinnakokkulepped ravimitele Trusopt (dorsolamiid), Cosopt (dorsolamiid+timolool), Akineton (biperideen), Advantan (metüülprednisoloonatseponaat), Symbicort Turbuhaler (budesoniid+formoterool),  Metforal  (metformiin) ja Cutivate (flutikasoonpropionaat).

Alates 1. augustist 2005 jõustub uus hinnakokkulepe ravimile Permax (pergoliid) ja ühtlasi 1. juuni 2005 sõlmitud hinnakokkulepe muutub sellega seonduvalt kehtetuks.

Alates 1. jaanuar 2006 jõustub hinnakokkulepe ravimile Serdolect (sertindool).

Lähemat informatsiooni jõustuva hinnakokkuleppe osas leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt aadressil
http://www.sm.ee/est/HtmlPages/solmitudhinnakokkulepped/$file/solmitudhinnakokkulepped.xls.