Tulemustasu süsteemiga on tänavu liitunud 80% perearstidest

Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös rakendatud perearsti tulemustasu süsteemiga on käesoleval aastal liitunud 80% perearstidest. Eelmisel aastal oli liitunute protsent 56.
 
Kõige aktiivsemad on perearstid Haigekassa Pärnu piirkonnas, kus liitunute suhtarv läheneb 90-le, sealhulgas on Hiiumaa arstide osavõtt kolmandat aastat lausa sajaprotsendiline. Üle Eesti on tulemustasu süsteemiga liitunute arv algaastaga võrreldes märkimisväärselt tõusnud.
 
"Rõõmustavalt suur tulemustasuga liitunute protsent näitab, et Eesti perearstid on asunud süstemaatiliselt tegelema selle valdkonnaga, mida haigekassa kui patsientide huvide esindaja nende poolt kõige enam ootab - haiguste ennetamise ja tõsiste krooniliste haiguste järjepideva jälgimisega," sõnas Haigekassa tervishoiuteenuste spetsialist Janika Viilup. “Süsteem iseenesest ei pane arstile lisakohustusi, tulemustasu on preemia selle eest, et perearst on oma igapäevase töö käigus saavutanud häid ja mõõdetavaid tulemusi,” selgitas ta.
 
Tulemustasu süsteem käivitati 2006. aastal eesmärgiga soodustada haiguste ennetamist ja krooniliste haigete jälgimist. 
 

Lugupidamisega,
Maria Belovas
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
620 8439
516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee