Töövõimetuslehe vormist

1.augustist jõustus sotsiaalministri 22.juuli 2004. a määrus nr 95 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine.

Seonduvalt sellega juhime Teie tähelepanu, et alates 1. septembrist 2004.a. hakkab kehtima uuendatud töövõimetuslehe vorm.
Vormi on täiendatud andmeväljaga “Haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks”. Andmeväljale märgitakse tähis “x” töövõimetuslehe väljastamisel töövõimetuspensionäridele, kelle haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks.

Kuni 1. septembrini võivad tervishoiuteenuse osutajad väljastada nii uuel kui vanal plangil töövõimetuslehti. Alates 1. septembrist 2004.a. peavad kõik töövõimetuslehed, mille töövabastuse alguskuupäevaks on 1.september 2004.a., olema väljastatud uuel plangil.

Uuendatud töövõimetuslehe vorm on avaldatud RTL, 29.07.2004,102,1658 ning kättesaadav haigekassa kodulehel aadressil:

http://www.haigekassa.ee/blanketid/