Töörahu on tagatud, kinnitas sotsiaalminister

Pressiteade
30. detsember 2004

“3. jaanuaril võib rahuliku südamega ja ilma mingit lisaraha maksmata minna nii perearsti juurde kui ka haiglasse ravile”, tõdes neljapäeval haigekassa nõukogu esimees sotsiaalminister Marko Pomerants.

Haigekassa nõukogu kiitis neljapäevasel koosolekul heaks tervishoiuteenuste loetelu. Otsus toetub Haiglate Liidu ja Perearstide Seltsiga saavutatud kokkuleppele ning võimaldab täita tervishoiutöötajate palgakokkulepet 2005. aastal.

Palgakokkuleppe täitmiseks lisatakse Haigekassa eelarves eriarstiabile ja hooldusravile läbi loetelus kajastuvate piirhindade 365 milj. krooni. Hooldusravi voodipäeva maksumust tõstetakse 20% võrra, teised hinnad suurenevad 10% võrra. Hinnad ei tõuse aga meditsiinilistel lisavahenditel, ravimitel, veretoodetel ja transporditeenustel.
Piirkondlike ja keskhaiglate jaoks keeruliseks kujunenud olukord, kus neil oleks olnud raske palgakokkulepet täita, laheneb see läbi otsustuse, millega suurendatakse valmisoleku tasu piirhinda kolm korda. Saadud hinda rakendatakse piirkondlikele ja keskhaiglatele koefitsiendiga 0,7, üldhaiglatele koefitsiendiga 1,0.

Haigekassa kohtleb kõikide erialade arste võrdselt, sestap lisatakse eelarvele ka 80 miljonit krooni täiendavalt üldarstiabi tarvis. Loetelus suurenevad perearstidele lepinguperioodi algul välja jagatava pearaha piirhinnad. Samuti suureneb lisatasu, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km.

Alla 19-aastaste laste ja noorte hambaravi hindadele lisandub 16,7 milj. krooni. Seega arvestatakse palgakokkuleppest lähtuvalt  ka hambaarstide palgatõusuga.

“Töörahu peaks olema seega tagatud”, tõdes sotsiaalminister Marko Pomerants nõukogu koosoleku lõppedes.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439