Tööd alustab üleriigiline perearsti nõuandetelefon

Pressiteade
29. juuli 2005

Esmaspäeval, 1. augustil alustab tööd üleriigiline perearsti nõuandetelefon.
Numbrile 1220 helistades saab terviseprobleemide korral nõu küsida ööpäev läbi. Teenus on mõeldud kõigile inimestele. Eesti ja vene keeles vastavad telefonile kogenud perearstid ja õed.

Perearsti nõuandetelefoni rakendamise eesmärk on parandada esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja vähendada perearstide ning kiirabi töökoormust, sest lihtsamatele küsimustele saab vastata ka telefonitsi. Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti juurde, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne kohe edasi kiirabisse.

Perearsti nõuandetelefonile 1220 võivad helistada ka ravikindlustuseta inimesed, seega paraneb ravikindlustamata inimeste võimalus saada meditsiinilist konsultatsiooni.

Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimese 5 minuti jooksul tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga ja mobiiltelefonilt helistades alates kõne algusest paketipõhise minutihinnaga.

Täiendavat:
Eesti Haigekassa kuulutas juba eelmise aasta 8. detsembril välja valiku Vabariigi Valitsuse määruses “Tervishoiuteenuste loetelu” kehtestatud üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutamiseks. Kolmest pakkujast osutus 2. märtsil 2005.a valituks OÜ Arstlik Perenõuandla.

OÜ-ga Arstlik Perenõuandla sõlmis haigekassa 14. aprillil 2005.a üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise lepingu, mis nägi ette 3-kuulise ettevalmistusperioodi. Viimane oli vajalik esmakordse telefoniteenuse tehniliseks ja sisuliseks ettevalmistamiseks.

Ettevalmistusperioodi möödudes on telefoniteenus tehniliselt ja sisuliselt valmis tööd alustama ja 1. augustist alates on kõigil eestimaalastel võimalik lühinumbrilt 1220 saada meditsiinilist nõu.

Teadmiseks toimetustele!
Pressikonverents
üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teemadel  on 1. augustil 2005 kl. 11 Lembitu 10 I korruse ruumis. Küsimustele on vastamas Arstliku Perenõuandla, ja haigekassa, aga ka sotsiaalministeeriumi ja häirekeskuse juhid ja spetsialistid.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208 439