Tööandjate rahulolu haigekassaga tööga 2009. aastal

Tööandjate rahulolu haigekassa tööga oli 2009 aasta küsitluse tulemusel väga hea.

Telefoniküsitluses osales 500 ettevõtet, neist 453 oli haigekassaga suhelnud, 47 ei omanud kogemust ning jäi seetõttu uuringust välja. Piirkonniti osales ettevõtteid Harjumaalt 228, Tartumaalt 101, Virumaalt 54, Pärnumaalt 70.
Tööandjad on teenindusega valdavalt rahul. Infotelefoni teenindusega rahulolu 99% ( 43% oli üldiselt rahul ja 56% väga rahul).
Vahetut teenindust peeti veel paremal tasemel olevaks (100% rahulolu), kus 66% pidas teenindust väga heaks ja 34% oli üldiselt rahul.
X-tee kasutajasõbralikkusega rahulolu oli 89,7%.
Kodulehekülje kasutajasõbralikkusega rahulolu 99%.

Edastame siinkohal ka tööandjate sõnumid Haigekassa töötajatele:

  • Mina soovin kõikidele ainult kannatlikkust ja teineteise mõistmist. Kõik on suhtumises kinni ja kui ise positiivselt mõelda, siis ongi kõik hästi.  Soovingi seda Haigekassale!
  • Mina soovin, et Haigekassa oleks sama tubli edasi!
  • Minu arust kõik toimib ideaalselt!
  • Seni on kõik laabunud. Peaasi, et Haigekassa pankrotti ei läheks!
  • Edu Haigekassale raskel ajal!
  • Mina olen väga rahul ja soovin jõudu tööle, kõigile!
  • Mina sooviksin, et nad jätkaksid samas vaimus!
  • Mina soovin edu ja jaksu edaspidisele koostööle!