Tööandjad hilinevad töötajate kindlustamisega

Haigekassal on probleeme tööandjatega, kes hilinevad töötajate kindlustamisega või jätavad nad üldse kindlustamata. Kui tööandja ei ole kindlustanud töötajat, siis haigekassa tema raviteenuse eest ei tasu ega maksa talle ka ajutise töövõimetuse hüvitist.

Ravikindlustusseaduse kohaselt algab ravikindlustus isiku haigekassas arvelevõtmise päevast. Vastavalt ravikindlustusseadusele peab tööandja esitama haigekassale töötaja arvelevõtmiseks ettenähtud dokumendid 10 kalendripäeva jooksul alates isiku tööle asumise päevast. Tagantjärgi haigekassa arvele ei võta.

Kui tööandja dokumente õigeaegselt ei esita, makstakse töötaja eest küll sotsiaalmaksu, kuid kehtivat ravikindlustust tal ikkagi ei ole, sest haigekassa andmetel pole töötajal õigust ravikindlustusele. Sel juhul ei tasu haigekassa tema raviteenuse eest ega maksa talle ka ajutise töövõimetuse hüvitist.

Tänavu esimesel poolaastal maksti ajutise töövõimetuse hüvitist 403 miljonit 48 tuhat 900 krooni.

Haigushüvitist maksti tänavu esimesel poolaastal 130 392 inimesele, hooldushüvitist sai 2001. aasta esimesel poolel  29 146 ning sünnitushüvitist 4 578 inimest.  

Aet Truu
haigekassa pressiesindaja

tel. 6208 419
052 75268