Tervist edendavate projektide konkurss

 Eesti Haigekassa kuulutab välja 2003. aasta tervist edendavate projektide konkursi, mille  prioriteetsed teemad on südame- veresoonkonna haiguste ennetamine, kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste ennetamine, pahaloomuliste kasvajate ennetamine, vaimse tervise probleemide ja nakkushaiguste, sealhulgas sugulisel teel levivate haiguste ennetamine.

 Projektide rahastamise otsustamisel lähtutakse nii projekti kvaliteedist (eesmärgid, tõenduspõhisus, pädevad teostajad, tulemuslikkuse hindamine jne.) kui kulu-efektiivsusest.

 Tänavu rahastab haigekassa kokku 99 projekti summas 13,5 miljonit krooni , sellest 31 üleriigilist projekti ja 68 lokaalset projekti. 59 rahastatud projekti on suunatud ühele prioriteetsele valdkonnale ning 9 projekti on seotud mitme prioriteetse valdkonnaga.

Tervise edendamine moodustab 0,3 % kogu ravikindlustuse eelarvest.

 2003. aasta tervist edendavate projektide konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2002. Tervist edendava projekti rahastamise taotluse ja tervist edendava projekti eelarve vormid, projektide esitamise nõuded ning  projekti eelarve koostamise standardid on Eesti Haigekassa koduleheküljel

www.haigekassa.ee

.