Tervishoiuteenuste loetelu täienes 17 uue teenuse võrra ja koolitervishoid saab juurde 15 miljonit krooni

Pressiteade

29. august 2003

Tervishoiuteenuste loetelu täienes 17 uue teenuse võrra ja koolitervishoid saab juurde 15 miljonit krooni

Haigekassa nõukogu otsustas reedesel koosolekul lisada tervishoiuteenuste loetelusse kokku 17 uut teenust, mille rahastamiseks kulutab haigekassa tuleval aastal  kokku 9 miljonit  krooni.

Loetelusse lisati teiste seas näiteks kehavälist viljastamist ettevalmistav protsess, geriaatrilise seisundi hindamine, rinnakuvarb (Lorenzi süsteemi põhine), sarvkesta protees, iiris-lääts ja kusepõiesfinkteri protees. Kehavälise viljastamise puhul soovitasid eksperdid inimese omaosaluse määraks 30 %. Uus loetelu hakkab kehtima tuleva aasta 1. jaanuarist.

Nõukogu otsusega korrigeeriti ka mõnede olemasolevate teenuste piirhindu. Needki muudatused jõustuvad uuest aastast ja selleks kulub täiendavalt 3,7 miljonit krooni. Tõsteti järgmiste teenuste hindu: haige vedu osutaja sõidukiga, haige vedu lennukiga ja kopteriga ning suurendati  III A astme intensiivravi.

15 miljonit krooni suunatakse nõukogu otsusega koolitervishoiu paremaks rahastamiseks. Senine piirhind lapse kohta 7.50 tõuseb 16 kroonini. Kui teenust osutab ainult kooliõde, siis kasutatakse hinna arvutamisel koefitsienti 0,8.

Haigekassa nõukogu kiitis heaks ka perearsti kulu-tulu mudeli. Selle põhjal saavad perearstid patsientide pearahana 1. jaanuarist juurde 22 miljonit krooni aastas. Lisaks veel 4 miljonit krooni uuringute fondi, mis on 20,5 % pearahast.

Kuivõrd alla 1-aastaste lastega on perearstidel rohkem tööd, siis tõuseb pearaha vanusegrupiti järgmiselt:

  • 0-2-aastaste patsientide kohta seniselt 27.50-lt kuni 44.80-ni kuus;
  • 2-70-aastaste patsientide puhul 21.05-lt kuni 22.20-ni kuus;
  • ja vanemate kui 70-aastaste patsientide puhul 24.60-lt kuni 25.60-ni kuus.

Perearstide pearaha tõstmise eesmärk on aidata väiksemate praksistega perearstidel paremini toime tulla.


Anne Osvet,

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439