Tervise edenduse konverentsil "Tuleviku võti - lapsed ja noored" koostatatud memorandum

10. juunil 2011 toimus Tartus tervise edenduse konverents "Tuleviku võti - lapsed ja noored".

Konverentsist võttis osa ligi 300 laste tervise ja õpetamisega seotud spetsialisti, kes kuulasid huviga ning said võimaluse töötoas aktiivselt kaasa rääkida vanemahariduse, noortelt noortele metoodika, uimastite tarbimise ennetuse ja laste ülekaaluga seotud kitsaskohtade teemal.

Konverentsi lõpuks koostati memorandum, mis sõnastati töötubadest enam kõlama jäänud ettepanekutega eelpool nimetatud teemadel.

Memorandumiga saab tutvuda siin.