Tartu piirkonna kindlustatutel on 1. aprillist võimalus saada lühema ajaga põlve- või puusaprotees või silmakae lõikus Tallinna keskhaiglates

Ravijärjekorrad on Eestis saanud kahjuks paratamatuseks. Just nii nagu tänases Euroopaski on ooteaeg ravile pigem reegel kui erand. Ja ehkki paljudes riikides on eriarstiabi järjekorrad pikemadki kui meil, ei taheta selle nähtusega üheski riigis leppida.

Eesti Haigekassa otsustas seetõttu otstarbeliselt  lühendada enne 1. jaanuari 2005 katarakti (silmakae) operatsiooni ja enne 1. jaanuari 2004 põlve- või puusaliigese  endoproteesimise lõikust Tartu Ülikooli Kliinikumis ootavate haigekassa Tartu piirkonna kindlustatute järjekordi.

Haigekassa analüüsis erilise tähelepanuga väga pikki endoproteeside ja silmakae operatsioonide järjekordi üle Eesti. Koos Ülikooli Kliinikumi esindajatega püüdis haigekassa leida vastust küsimusele, miks Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Võru-, Valga- ja Põlvamaa inimesed on sunnitud ülejäänud Eesti elanikest kauem operatsiooni aega ootama.

Põhjusi on mitu. Olulisim neist see, et Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrgprofessionaalsel arstkonnal tuleb haiglas teha väga palju erakorralist ja vältimatut tööd ning plaanilise töö jaoks jääb selle tulemusel vähem raha. Nii pikenevadki plaanilise ravi järjekorrad, sealhulgas ka ooteaeg  liigeseoperatsioonidele või silmakae lõikustele. 

Kui näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumis peab uue puusaliigese vajaja 1. märtsi seisuga järjekorras ootama peaaegu 4 aastat, siis sama operatsiooni saab ta Ida-Tallinna või Lääne-Tallinna Keskhaiglas lasta teha 1-1,2 aasta pärast. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tuleb endoproteesi saamiseks oodata järjekorras 2,2 aastat. Katarakti, ehk silmakae lõikuse ootejärjekord on Ülikooli Kliinikumis 2,4 aasta pikkune, Ida-Tallinna Keskhaigla Silmakliinikus saab aga selle operatsiooni teha juba 6-7 kuu pärast.

Haigekassa asub siin appi Tartu piirkonnas kindlustatud inimestele, kes on end pannud endoproteesimise või silmakae lõikuse järjekorda Ülikooli Kliinikumis. Haigekassa seadis eesmärgiks ühtlustada ravijärjekordade pikkused, et kindlustatud inimesi riigi eri piirkondades koheldaks võrdselt.

1. aprillist alates pakub haigekassa seega katarakti lõikust vajavatele inimestele, kes on end Kliinikumis järjekorda pannud enne 1. jaanuari 2005 võimaluse tulla seda lõikust tegema Tallinna, kusjuures Ida-Tallinna Keskhaigla korvab Lõuna-Eesti inimestele ühekordselt osa transpordikuludest Tallinna sõitmisel. Kui silmakae opereerimist ootab praegu ca 4500 inimest, siis Ida-Tallinna Keskhaiglas tegutsev Silmakliinik saab täiendavat raha, et lisaks Põhja-Eesti patsientidele vastu võtta veel kuni 1000 täiendavat patsienti Kliinikumi järjekordadest.

Need, kes panid end Tartu Ülikooli Kliinikumis suurte liigeste endoproteesimise järjekorda enne 1. jaanuari 2004, saavad samuti võimaluse kanda oma lõikuse läbiviimine üle Tallinna, kas Lääne-Tallinna Keskhaiglasse või Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Ka Lääne-Tallinna Keskhaigla on valmis Lõuna-Eesti inimestele osa Tallinna sõidu kuludest hüvitama. II-IV kvartalini saab Ida-Tallinna Keskhaigla lisaks teenindada veel täiendavalt 170 inimest ja Lääne-Tallinna Keskhaigla täiendavalt opereerida 60 inimest.

Kuidas toimida? Kuivõrd enamasti on mõlema teenuse patsientide seas valdavalt vanemad inimesed, siis ootab haigekassa alljärgneva info edastamisel ja Tallinnas tehtava ravi võimaluste selgitamisel abi ka nende patsientide pereliikmetelt ja sugulastelt.

Endoproteeside järjekorra kohta saab patsient infot Ida-Tallinna Keskhaiglas Ere-Piret Põllusmaa käest telefonil 620 7113 või e-kirja aadressil ere-piret.pollusmaa [at] itk.ee  Lääne-Tallinna Keskhaiglas on Tartu piirkonna patsientide küsimustele endoproteeside ooteaja kohta valmis vastama Ljuba Käsper telefonil 650 7296.

Silmakae operatsiooni ootavad patsiendid saavad Ida-Tallinna Keskhaiglast lähemat infot järjekorda registreerimise kohta Lilian Pavlitšenkolt telefonil 6207 396 või e-kirja aadressilt lilian.pavlitsenko [at] itk.ee

Keegi ei saa patsienti sundida vahetama raviasutust ja võib eeldada, et kui inimene usaldab üksnes konkreetset arsti, siis on ta valmis ka selle tohtri juurde pikka aega järjekorras ootama. Ent kui inimene tahab oma terviseprobleemile kiiremat lahendust, siis tasuks sellele haigekassa ja raviasutuste koostöös loodud võimalusele igal juhul mõelda.