Targad lahendused hoiavad tervisesüsteemi pikaajaliselt elujõulisena

Tänasel, 3. aprilli seminaril arutavad Eesti tervisesüsteemis töötavad tervishoiujuhid, arstid ning huvirühmade esindajad koos Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) välisekspertidega tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse teemal.

Eesti Haigekassa koostöös Sotsiaalministeeriumiga algatas Eesti tervisesektori rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis hindab muutuva majandus- ja eelarvepoliitika taustal Eesti tervisesüsteemi rahastamise edasisi võimalusi. Tänane seminar on avaüritus pikemale analüüsiprotsessile, mis käsitleb ravikindlustuse, riigieelarve ja erasektori rahastatavaid teenuseid ning inimeste omaosalust.


Seminari avanud sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul seisab kogu Euroopa küsimuse ees, kas suudame säilitada solidaarsusel põhineva universaalse tervishoiu. „Praegu on õige aeg hinnata tervishoiu kogukulusid laiemalt. WHO eksperdid aitavad meil läbi viia analüüsi, mis aitab teha vajalikke muutusi tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse säilitamiseks ka pikemas perspektiivis. Tervisesüsteemi ja kulutusi tervisele peab vaatama ühtsena, just nagu Tallinna hartas kokku leppisime,” lisas minister.

„Tänast ravikindlustussüsteemi rahastatakse töötajate makstavast sotsiaalmaksust. Kuna meil pidevalt suureneb eakate, kuid samas väheneb töötajate arv, siis pikemas perspektiivis ohustab see süsteemi jätkusuutlikkust,“ ütles haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „Kätte on jõudnud aeg analüüsida ja arutada, millised variandid  tagaksid toimetuleku ka tulevikus.“

Analüüsi koostamist toetab Maailma Terviseorganisatsioon. „Tänases muutunud majandusolukorras on tervisesüsteemi jätkusuutlik rahastamine tõusnud päevakorda paljudes Euroopa riikides” ütles Jarno Habicht, WHO esindaja Eestis. „Eesti algatus analüüsida võimalusi tervisesüsteemi rahastamise paremaks toimimiseks on igati tunnustust vääriv. Kaasates erinevaid osapooli aruteludesse ning võttes arvesse ka teiste riikide kogemusi on kindlasti võimalik leida targad lahendused, mis aitavad tagada stabiilsuse tervisesektorile,” lisas Habicht.

Vähem kui aasta tagasi kirjutati WHO ministrite konverentsil alla Tallinna hartale, mis on koostatava analüüsi lähtekoht. Hartas rõhutatakse solidaarsust ja õiglust tervisesüsteemis: rahastamisskeemid peaksid toetama vahendite ümberjaotamist nii, et oleks võimalik reageerida tervisevajadustele, vähendada rahalisi takistusi vajatavate teenuste kasutamisel ja kaitsta abivajajaid finantsriskide eest ning tegema seda vastutustundlikul viisil. Järjest suureneb teadmine, et hästi toimiv tervisesüsteem on majandusarengu oluline osa.

Analüüs viiakse läbi aprillist oktoobrini ning selle käigus toimuvad erinevad seminarid, intervjueeritakse Eesti majandus-ja tervisesektori arvamusliidreid ning koostatakse analüüs hetkeolukorrast ja edasistest võimalustest. Kogu protsessi tulemusena valmib 2009. aasta oktoobriks avalik aruanne tervisesüsteemi rahastamise pikaajalisest jätkusuutlikkusest.


Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee  

Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
+372 62 69 321
+37 56 988110
eli.lilles [at] sm.ee
www.sm.ee

Jarno Habicht
WHO esindaja Eestis
WHO Esindus Eestis
Maailma Terviseorganisatsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6269 350
E-mail: est [at] who.org.ee