Tanel Ross kohtus täna Euroopa Hemofiilia Konsortsiumi presidendiga

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Ravimiameti peadirektori asetäitja dr. Katrin Kiisk kohtusid täna Euroopa Hemofiilia Konsortsiumi presidendiga. Kohtumisel tutvustati Eesti ravimite ja tervishoiuteenuste kompenseerimise süsteemi, samuti Iirimaal hemofiiliaravimite hankesüsteemi kogemusi. Lepiti kokku jätkata edasist infovahetust kõne all olnud küsimustes.