Täiendavat ravimihüvitist on makstud juba enam kui miljon krooni

Pressiteade
25. juuli 2005

Haigekassa maksis juulis täiendavat ravimihüvitist 245 inimesele kogusummas  653 811 krooni.
Kokku on sel aastal ravimite eest täiendavat hüvitist makstud ligi 1 miljon 143 000 krooni.

Kui selle aasta I kvartalis kandis haigekassa 179 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 488 928 krooni, siis II kvartalis väljamakstav summa suurenes 165 000 krooni võrra.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes ühes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas on kuni 9500 krooni.

Selle üle, kui palju on inimesel õigus saada täiendavat ravimihüvitist, peab arvestust haigekassa.  Inimesel endal tuleb esitada ainult avaldus ja lisaks oma piirkonna haigekassa külastamisele või siis avalduse posti teel saatmisele (blanketi leiab haigekassa koduleheküljelt) saab seda teha ka elektrooniliselt  e-panga või X-tee teenuste kaudu.

Avalduse võib esitada juba varakult, enne kui 6000 krooni piir on ületatud. Edaspidi tuleb vaid isiku- või pangaandmete muutumise korral haigekassat teavitada.

Pärast avalduse saamist kannab haigekassa ise hoolt nii arvestuse kui ka maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel ja millise summa ulatuses on õigus täiendavat hüvitist saada ning raha kantakse kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele üle.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439