Sotsiaalministri sõnul jõuti palgaaruteludel tubli samm edasi

Pressiteade

8. juuli 2003

Sotsiaalministri sõnul jõuti palgaaruteludel tubli samm edasi

Teisipäeval sotsiaalminister Marko Pomerantsi  kutsel koos olnud ümarlaud päris ühese konsensusliku otsuseni ei jõudnud, ent ometi astuti aruteludes pikk samm edasi, mitte mingil juhul tagasi, kinnitas minister.

Tänase arutelu eesmärk oli kuulata ära Haiglate Liidu esindajate arvutused. Ent Haiglate Liit ei suutnud siiski piisavalt põhjendada oma taotlust kaks korda suurema summa saamiseks. Minister Pomerantsi kinnitusel ei seadnud Haiglate Liidu esindajad täna siiski  kahtluse alla ei Haigekassa ega sotsiaalministeeriumi poolseid arvutusi, mis tagaksid kokku lepitud miinimumpalga tõstmise ligi 72 milj. krooni ulatuses.

Tööandjad ja töövõtjad jäid summa osas siiski mõningasele eriarvamusele. Seepärast palus minister neil neljapäeva õhtuks saavutada kokkulepe, mis võimaldaks tõsta tervishoiutöötajate minimaalse tunnitasu arstidel 50 kroonini, meditsiiniõdedel 25 kroonini ja hooldustöötajatel 16 kroonini.

Kui neljapäeval kokkulepe nende kahe osapoole vahel sünnib, siis kutsub sotsiaalminister 18. juuliks kokku Haigekassa nõukogu koosoleku. Nõukogu peab kinnitama HK lisaeelarve täpse jaotamise.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208439