Sotsiaalministeeriumi, terviseameti, ravimiameti ja haigekassa teavituskiri retseptikeskuse võimalikust väärkasutusest

Aasta jooksul on üle 100 perearsti usaldust ära kasutades välja petetud üle 400 retsepti psühhotroopsetele ravimitele, peamiselt toimeainele zopikloon. Retsepti küsijateks on naisterahvad, kes erinevaid legende kasutades soovivad retsepti kas endale või näiteks oma elukaaslasele, nimetades perearsti nimistusse kuuluva patsiendi nime ja isikukoodi. Pea alati on arstilt nõutud ravimit maksimaalses lubatud koguses ja tihti üritatakse lühikese aja möödudes taas retsepti saada.

Sarnaste juhtumite kohta on alustatud mitu kriminaalasja.

Juhime tähelepanu, et ravimite väljakirjutamise eest vastutab retsepti väljakirjutaja. Ravimi võib välja kirjutada vastava näidustuse olemasolul. Telefoni teel soovitud retsepti väljakirjutamisel tuleb veenduda, et ravimi tellijaks on Teie patsient. Selles saab veenduda lisaküsimusi esitades, kasutades Teile teadaolevaid andmeid patsiendi kohta (nt elukoht, töökoht, telefoni nr, perekondlikud suhted, info varem kasutatud ravimite kohta vmt). Patsiendi konsulteerimine telefoni teel tuleb dokumenteerida tervisekaardis. Ravimi, eriti psühhotroopse ravimi, esmasel väljakirjutamisel tuleb leida võimalus patsiendi läbivaatuseks ning keelduda ravimi väljakirjutamisest telefoni teel saadud info alusel.

Sotsiaalministeerium
Terviseamet
Haigekassa
Ravimiamet