Sotsiaalministeerium otsib osalejaid perearstide ja -õdede asendussüsteemi pilootprojekti

Sotsiaalministeerium soovib töötada välja toimiva süsteemi, et toetada vajadusel riigi poolt perearste ja -õdesid asendajate leidmisel puhkuse perioodiks. Esimese ettevalmistava sammuna selles suunas on kavas käivitada perearstide ja pereõdede asendussüsteemi pilootprojekt.

Sotsiaalministeerium otsib asendussüsteemi pilootprojektis osalema arsti ja õe haridusega inimesi, kes on valmis töötama osalise või täiskoormusega asendusperearstina või -õena pilootprojekti toimumisperioodil 1. märtsist 2012 kuni 30. novembrini 2012. „Oluline on siinkohal rõhutada, et asendusarstiks või õeks kandideeriv ja pilootprojektis osaleda sooviv inimene ei pea olema kindlasti perearsti või pereõe pädevusega,“ ütleb terviseala asekantsler Ivi Normet. „Oluline on, et inimesel on arsti või õe haridus ehk ta võib olla ka üldarst või mõne kitsama eriala arst või õde.“

Asendajalt eeldab ministeerium valmisolekut teha vähemalt kahenädalaste tsüklite kaupa asendusi erinevates perearstipraksistes pilootprojekti toimumise perioodil.

Pilootprojekti käigus on asendajale garanteeritud püsiv riigipoolne valmisolekutasu perioodil, mil arst või õde on valmis asendajana reaalselt töötama. Tasu suurus on arstile 489 eurot ja õele 208 eurot kuus valmisoleku eest minna vajadusel asendajaks. Lisaks maksab asendajat sooviv ja temaga töötamiseks lepingu sõlmiv perearstikeskus asendajale asendusarsti või -õe töötasu vastavalt Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingule. Sama põhimõtet soovitakse rakendada ka pärast pilootprojekti lõppemist ja asendussüsteemi käivitumist.

Sooviavaldused on oodatud 30. novembrini 2011 (k.a) aadressile asendus [at] sm.ee.  

Avalduses palume esitada järgmised andmed: CV, asenduseks sobiv töökoormus ja periood ning piirkond, kus asendust ollakse valmis pakkuma.
Täpsem info: Pille Saar, sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna nõunik, 626 9128, asendus [at] sm.ee.  


Helena Nõmmik

Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik [at] sm.ee  
626 9321
5330 4974