Soodusravimite andmete edastamine Koodikeskuse koodidega alates 1. aprillist 2006

Anname Teile teada, et 1. aprillist 2006. a jõustuvad täiendused ja muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ning ravimite piirhindades, samuti jõustuvad uued hinnakokkulepped.

Seoses asjaoluga, et 01.04.2006. a jõustuv “Eesti Haigekassa ravimite loetelu” on viidud kooskõlla Koodikeskuse ravimiregistriga ning paljudel juhtudel on muudetud nii ravimi ATC-koodi, Koodikeskuse koodi, ravimi nime, kui ka muid ravimpreparaati iseloomustavaid andmeid, siis lähtuvalt seekordse loetelu muudatuse omapärast, on TORU eksport faili uuendatud andmetega võimalik allalaadida alates 1. aprillist 2006.

Kuni 31. märtsini 2006. a tuleb kasutada seni kehtivaid loendeid.

Uuendatud andmed leiate alates 01.04.2006 aadressil: http://tau.haigekassa.ee/toru_export/.

Kuna haigekassale soodusravimite andmete edastamisel aluseks on sotsiaalministri määruses nr 112 “Eesti Haigekassa ravimite loetelus” toodud andmed, palume kontrollida, et Teie apteegi infosüsteemis kasutusel olev ravimite loend vastaks nimetatud määrusega sätestatud loetelule.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui “Eesti Haigekassa ravimite loetelus” on lisatud ravimpreparaadile märge “soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist” ja hinnakokkulepet ei ole sõlmitud, ei ole kõrgem soodustuse määr reaalselt siiski jõustunud.

Ühtlasi teavitame Teid veelkord asjaolust, et alates 1. aprillist 2006. a jääb soodusretseptide andmete edastamisel kasutusse ainult 1 kood – Koodikeskuse ravimikood ning haigekassa aktsepteerib lisaks Koodikeskuse ravimikoodile vastavate ravimite kasutuses olevaid Magnumi ja Sotsiaalministeeriumi koode vaid kuni 31. märtsini 2006. a.

Küsimuste korral võtke palun ühendust haigekassa piirkondliku osakonna kontaktisikuga või ravimispetsialist Tiina Savisaarega (tel 6 208 444; Tiina.Savisaar [at] haigekassa.ee)