Soodsaima ravimipreparaadi pakkumine muutub apteekidele kohustuslikuks

Esmaspäeval, 8.märtsil,  jõustus sotsiaalministri määrus, millega pannakse apteekrile kohustus pakkuda kliendile toimeainepõhiste retseptide puhul soodsaimat sobivat ravimipreparaati. Ühtlasi anti apteekidele õigus väljastada retseptiravimeid ka teistes riikides väljakirjutatud retseptide alusel. 
 
Määrusega täpsustati, et arstid võivad ravimeid välja kirjutades ravimipreparaadi tootjanime retseptile märkida ainult juhul, kui toimeaine, selle koguse ja ravimvormi poolest samasugune teine preparaat inimesele meditsiinilistel põhjustel ei sobi. Muudel juhtudel peab arst ravimi välja kirjutama toimeaine järgi, mis võimaldaks apteekril kliendile soodsaimat sobivat ravimit pakkuda.
 
Lisaks täpsustati määruses ravimite apteekidest väljastamise korda. Edaspidi peab apteeker kliendile toimeainepõhiste retseptide puhul pakkuma soodsaimat sobivat ravimipreparaati. Väljastades kallima preparaadi, peab apteeker retseptile märkima põhjuse. Seni kehtinud ravimite väljakirjutamise ja väljastamise korra täpsustamine suurendab soodsamate ravimite kättesaadavust apteekidest.
 
Ravimite väljakirjutamist ja väljastamist käsitlevas määruses tehtud muudatuse kohaselt antakse apteekidele õigus väljastada retseptiravimeid ka teistes Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Šveitsi Konföderatsioonis väljakirjutatud retseptide alusel.
 
Lisainfot saab Sotsiaalministeeriumist