Septembris alustab tööd Hiiumaa Noorte Nõustamiskabinet

25. septembril kell 13.00 avab SA Hiiumaa Haigla Noorte Nõustamiskabineti Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS (Kärdlas, Uus tn 2b). Tegemist on noorte nõustamiskeskuste võrgustikuga, mida tuntakse ka Amor keskustena. Noortekabineti avamisega Hiiumaal on  noortenõustamise teenused kättesaadavad nüüd kõigis Eesti maakondades.

Noorte nõustamiskeskustes ja -kabinettides pakutakse kuni 24-aastastele mõlemast soost noortele tasuta nõustamist ja loenguid seksuaaltervise vallas. Töö eripäraks on integreeritud lähenemine noorte probleemidele - pakutakse üheaegselt nii kvaliteetset meditsiinilist kui ka sotsiaalpsühholoogilist nõustamist. Ennetustegevus toetab inimeseõpetuse tundides tehtavat seksuaalhariduslikku tööd ja suurendab adekvaatse info kättesaadavust noortele.

Lisaks ämmaemand -noortenõustajatele on võimalik oma küsimustele vastuseid saada naistearstidelt ja vastavalt vajadustele kutsutakse saarele ka noormeeste nõustajaid. Kohale võib tulla nii üksi kui paarikaupa. Teenused on noortele tasuta, neid rahastab Haigekassa, mittekindlustatud isikute puhul Tervise Arengu Instituut.

Lisainfot leiab www.amor.ee

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee