Riigikogu alustab ravikindlustusseaduse eelnõu menetlust

Riigikogu alustab ravikindlustusseaduse eelnõu menetlust, eesmärgiga alandada ravimite hinda ja lühendada ravijärjekordi.

Sotsiaalminister tutvustab täna Riigikogus ravikindlustuse seaduse eelnõud, millega kaotatakse ära senine 12,79 euro suurune ravimihüvitise maksimaalmäär 50%-lise soodustusega ravimite puhul ning jäetakse välja võimalus krooniliste haiguste korral pöörduda eriarstile ilma saatekirjata.

Muudatuste eesmärk on muuta ravimeid odavamaks eeskätt eakatele. Lisaks ei ole ravimi soodustus enam seotud retseptide arvuga. Seetõttu on ühele retseptile tulevikus võimalik kirjutada tänasest enam ravimeid ja seeläbi vähendada  „retseptivisiitide“ arvu.

Ära kaob ka senine 12,79 euro suurune ravimihüvitise maksimaalmäär 50%-lise soodustusega ravimite puhul, mida on kõigist retseptidest umbes pool. Edaspidi arvutatakse kõigi soodusravimite puhul haigekassa hüvitatav summa ühtviisi omaosaluse alusmäära ja piirhinna või hinnakokkuleppes sätestatud hinna vahest. Eelnõuga loodetakse alandada 50% soodusmääraga ravimite hindu. Ennustatakse, et inimeste omaosalus väheneb 50% soodustusega ravimitele umbes 22%.

Saatekirja kehtestamise nõudega soovitakse suurendada perearstide keskset rolli ning vähendada eriarstide töökoormust. Eriarstiabi osutajal on õigus, nagu ka senini, ise patsient tagasi korduvvisiidile kutsuda, nõudmata seejuures perearsti saatekirja.

 

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+372 620 8439; 53 478 949
E-post: evelin.koppel [at] haigekassa.ee