Riigi Teatajas avaldati 01.01.2011 kehtima hakkav "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu"