Raviteenustele uued hinnad

Täna, 2. märtsil kogunenud haigekassa nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku muuta hindu, mille alusel haigekassa tasub raviasutustele kindlustatute terviseuuringute ja raviteenuste eest.

Sellekohane ettepanek tehakse Vabariigi Valitsusele ja see tuleneb üldisest inflatsioonist ning tervishoiuteenuse osutamise kallinemisest

Vastavalt nõukogu otsusele tõstetakse perearsti pearaha 4%, voodipäevade, operatsioonide, uuringute ja protseduuride ning arsti vastuvõtu hinda 4%, vere ja veretoodete ning operatsioonivahendite ja ravimite piirihindu 5%. Hambaravi profülaktilise visiidi uueks hinnaks kinnitatakse 80 krooni

Tervishoiusektori iseloomulikku inflatsiooni mõjutas eelmisel aastal seoses dollari kursi tõusuga kallinenud importravimid. Lisaks tõstavad raviasutuste kulusid protsendi võrra 5%-lise käibemaksu lisandumine ravimitele ja meditsiiniseadmetele ning –toodetele.

Haigekassa toetab perearstinduse tõhusamat käivitumist ega näe vajadust tõsta üldarstiabile makstavat pearaha. Samaks jäävad ka radioloogia- ja laboratoorsed uuringud ning hambaravi (v.a täiskasvanute profülaktiline vastuvõtt) ning perearstipraksise baasraha.

Juhatuse liikme Toomas Palu sõnul on planeeritav hinnatõus võimalik katta ilma, et halveneks arstiabi kättesaadavus. Selleks tuleb intensiivistada haiglaravi — keskmine haiglapäev peaks lühenema päeva võrra. Statistika järgi tuli eelmisel aastal iga Eesti elaniku kohta 11 haiglapäeva, mis on kaks korda rohkem kui enamikus Euroopa riikides.

Palu sõnul võimaldab hinnatõus raviasutustele ka mõningast palkade korrigeerimist.

Hinnakiri peaks kava kohaselt jõustuma käesoleva aasta 1. maist. Samas on alustatud kompleksteenuste ja –hindade väljatöötamist, mis lubab diagnoosi eest maksta ühe kindla summa, hoolimata sellest, kui kaua patsient on haiglas viibinud või kui palju talle protseduure on tehtud. Tulevikus võimaldab see efektiivsemalt kasutada tervishoiu raha.

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas