Ravimite loetelu ja piirhindade muudatused

18. septembril allkirjastas sotsiaalminister „Eesti Haigekassa ravimite loetelu“ ja „Ravimite piirhinnad“ muudatused, mis jõustuvad 1. oktoobril 2006. a.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 1. kandesartaan – kõrge vererõhu raviks kasutatav ravim
 2. olmesartaan ja hüdroklorotiasiid – kõrge vererõhu raviks kasutatav ravim
 3. glükoosamiin – osteoartroosi sümptomaatiliseks raviks kasutatav ravim
 4. kooriongonadotropiin – viljatuse raviks kasutatav ravim
 5. tsitalopraam – depressiooni raviks kasutatav ravim
 6. drospirenoon ja etinüülöstradiool – rasestumisvastane ravim
 7. asitromütsiin – infektsioonide vastane ravim
 8. loteprednool – silmaoperatsiooni järgse põletiku vastane ravim
 9. pregabaliin – epilepsia  ja neuropaatilise valu korral kasutatav ravim
 10. doksasosiin – eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud sümptomaatiliste nähtude raviks kasutatav ravim.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. omeprasool – mao- või kaksteistsõrmikhaavandite korral kasutatav ravim
 2. ramipriil - kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim
 3. ramipriil ja hüdroklorotiasiid – kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim
 4. glimepiriid - suhkrutõve raviks kasutatav ravim
 5. budesoniid – bronhiaalastma korral kasutatav ravim
 6. formoterool – bronhiaalastma korral kasutatav ravim.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel järgmist toimeainet sisaldava ravimiga:

 1. risperidoon - skisofreenia raviks kasutatav ravim
 2. tsiprofloksatsiin – infektsioonide raviks kasutatav ravim.

Eeltoodud toimeaineid on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud. Lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad või samaväärsed teiste sama toimeainet sisaldavate ravimpreparaatidega, mis on ravimite loetellu kantud varem, või on tegemist uue ravimvormiga, mis lisandub soodusravimite loetellu.

Ravimite Pulmicort Turbuhaler inhaleeritav pulber 0,1 mg/annus 200 annust ja 0,2 mg/annus 100 annust väljakirjutamise piirangut muudetakse vastavalt Ravimikomisjoni 27. juuli 2006. a koosoleku protokollile, jäetakse välja vanuseline piirang - väljakirjutamise õigus kuni 18-aastastele lastele. Sama toimeainet samas ravimvormis sisaldavate ravimpreparaatide väljakirjutamise piirangud ühtlustatakse järgmiste ravimite korral: Miflonide inhleeritav pulber kapslis 0,2 mg N60 ja 0,4 mg N60; Neplit inhaleeritav pulber  0,2 mg/annus 200 annust ja 0,4 mg/annus 100 annust.

Ravimpreparaatide RETROVIR CAPSULES 100 MG kapsel  100mg N100 ja  RETROVIR siirup 10 mg/ml 200 ml soodustuse protsenti vähendatakse, kuna samad ravimid hangitakse ja jaotatakse ravimi vajajatele edaspidi riikliku programmi raames.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse sotsiaalministri käskkirja alusel välja  90 (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu)  ravimpreparaati ehk pakendit. Antud ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda üldjuhul ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Alates 1. oktoobrist 2006 tehakse järgmised muudatused ravimite piirhindades:

1) lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

 • budesoniid (bronhiaalastma korral kasutatav ravim)
 • formoterool (bronhiaalastma korral kasutatav ravim)
 • glimepiriid (suhkrutõve raviks kasutatav ravim)
 • omeprasool (mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite.raviks kasutatav ravim)
 • ramipriil (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim)
 • ramipriil + hüdroklorotiasiid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim)
 • risperidoon (skisofreenia raviks kasutatav ravim)
 • tsiprofloksatsiin (infektsioonide raviks kasutatav ravim)
 • fenoksümetüülpenitsilliin (fenoksümetüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks kasutatav ravim).

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad ülaltoodud toimeainegrupis piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

2) arvutatakse uued piirhinnad ravimigrupis, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (amoksitsilliin).

Seoses uute lisandunud imikute toitesegude käibemaksumäära muutumisega 5%-lt 18%-le muudetakse piirhindu grupis imikute toitesegud Milupa Aptamil FMS ja FH85 preparaatide osas.

3) arvatakse määrusest välja ravimpreparaadid, mis on välja arvatud ka ravimite loetelust (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud) või mis oli jäänud ainult ühe tootja poolt turustatava(te)ks ravimi(te)ks. Viimasel juhul ei kao ravimid turult, vaid neile sõlmitakse hinnakokkulepped.

Võrreldes määruste kavanditega ei lisata määrustesse ja ei arvutata piirhindasid preparaatidele NEPLIT EASYHALER 100 inhaleeritav pulber 100mcg/annuses 200 annust N1 ning ONDANSETRON SANDOZ tablett 8mg N10. Ühtlasi jäävad lõplikesse määrustesse alles preparaadid OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 ning BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/annuses 200 annust (kasutuspakend).

Määrused on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel: Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhinnad.