Ravimihüvitist saab taotleda ka embrüosiirdamise protseduuriga seotud ravimite eest

Tulenevalt “Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse” muudatuste jõustumisest alates käesoleva aasta 5. juulist, kehtestas sotsiaalminister uue määruse, mis sätestab ravimihüvitise väljamaksmise korras kaks olulist muudatust:

1. Alates käesoleva aasta 5. juulist on võimalik saada hüvitist lisaks seni kehtinud kehavälise viljastamise protseduuriga seotud ravimite hüvitisele ka osutatud embrüosiirdamise protseduuriga seotud ravimite eest;
2. Alates 05. juulist osutatud kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride jaoks ei kehti ka eelnevalt kehtinud 3 korra hüvitise saamise õiguse piirangut.

Sotsiaalministri määrus on kättesaadaval Riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12980173&id=12998979.

Esimest korda makstakse uutel alustel hüvitist välja 20. novembril. Ravimite eest, mis on seotud embrüosiirdamise protseduuriga, mis on läbi viidud enne käesoleva aasta 5. juulit, ei ole võimalik hüvitist taotleda. 

Muud hüvitise saamise tingimused jäävad samaks:

  • hüvitist saavad jätkuvalt taotleda kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja embrüo siirdamiseks, ning kes on antud protseduurid läbinud ning kasutanud 90 päeva enne teenuse osutamise kuupäeva selleks protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid (nimekiri hüvitamisele kuuluvatest ravimitest ei ole muutnud ja on kättesaadav http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/tervishoid/ivf/loetelu/) .
  • Hüvitise määr on jätkuvalt kuni 10 000 krooni ühe läbitud kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise protseduuri kohta.
  • Hüvitise väljamaksmine toimub kindlustatutele 4 korda aastas  - 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ning 20. novembril.

Taotluse vorm on kättesaadav haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/blanketid/, Eesti Posti kontoritest, maavalitsustest või haigekassa piirkondlikest osakondadest.
Taotluse võib tähitud kirjaga saata ka posti teel.

Täiendavat informatsiooni saab lugeda  haigekassa kodulehelt -

http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ivf/

  või infotelefonil 16 363.