Ravimifirmadele tehtud hinnalangetusettepanekute tulemus on ainult 5 miljonit krooni kokkuhoidu

 Aprilli keskel haigekassa poolt ravimifirmadele saadetud hinnalangetusettepanekute tulemus on vaid 5 miljonit krooni kokkuhoidu. Haigekassa tegi 15. aprillil 73 ravimifirmale ettepaneku langetada retseptiravimite hindu. Tähtajaks (15. mai) saabusid vastused vaid 19 ravimifirmalt.

 73-st neljale ravimitootjale tegi haigekassa hinnalangetusettepanekud, lähtudes konkreetsete odavamate analoogide hindadest. Neljast vastanust kaks ravimitootjat pakkusid praeguse ravimite kompenseerimissüsteemi juures konkreetset hinnaalandust, mis tooks aastal 2002  kaasa 5 miljonit krooni kokkuhoidu, eeldusel, et uus ravikindlustuse seadus hakkab kehtima hiljemalt 1. oktoobril 2002. .

Ülejäänud vastustest oli konkreetseid hinnalangetamise ettepanekuid kaks. Üks oli seotud  Riigikogus menetluses oleva uue ravikindlustuse seaduse sõnastusega ning seadis tingimuseks, et ravimihindade langetamine esitatud tasemele on võimalik vaid grupipõhiste referentshindade kehtestamisel.

Teine hinnalangetamise ettepanek tehti  kahele ravimile, mida aga retseptidel kirjutatakse välja äärmiselt harva.

 Mitmed firmad teatasid oma vastustes, et läbirääkimised hindade langetamiste osas nende peakontoritega on alles pooleli.

 Haigekassa asub saadud konkreetsete ettepanekute alusel kiiresti hinnakokkuleppeid sõlmima, et ettepanekud realiseeruks ja annaks tegeliku kokkuhoiu.

 Ravimite rahaline kättesaadavus halveneb kindlustatute jaoks pidevalt. Ravikindlustuse poolt kompenseeritavad ravimikulud kasvavad kiiremini kui haigekassa tulud ja mõjutavad juba eriarstiabi kättesaadavust. Ravimikulu kasvu põhjustavad nii ravimite hinnatõus kui ka ravimite tarbimise tõus.

 Hinnakokkulepped ravimitootjatega on üks võimalus ravimikulusid kontrollida. Kokkulepete sõlmimine on keerukas protsess,  mõjusamad ravimite hinnakontrolli mehhanismid on grupipõhised ravimite piirhinnad ja ravimieelarved arstidele. Paraku on mõlemad võimalused ravikindlustuse seaduse eelnõust välja jäetud.