Ravikindlustuse 9 kuu kulude - tulude vahe on ligikaudu 221,5 miljonit krooni

PRESSITEADE 15.11.1999

Ravikindlustuse 9 kuu kulude – tulude vahe on ligikaudu 221,5 miljonit krooni

1999. aasta 9 kuuga on planeeritud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa laekunud 63,0 %. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on laekumine vähenenud 3,8%. Laekumise vähenemine on osaliselt tingitud sotsiaalmaksu seadusega muudetud sotsiaalmaksu arvestamise aluste muutumisest.

Kokku moodustasid seisuga 30. september 1999. a ravikindlustuse 1999. aasta eelarve tulud 2 584 848,7 tuhat krooni ja kulud 2 806 400,4 tuhat krooni.

Ravikindlustuse kulude eelarve 1999. aastaks on 4 117 611,2 tuhat krooni, millest 9 kuuga täideti 68,2 %. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulud suurenenud 10,0 %.

Raviteenuste eelarve täitmine oli 69,3% eelarvest summas 1 946 015,6 tuhat krooni. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes kasvas raviteenuste eest tasumine 12,9%.

Soodustingimustel väljastatud ravimite eest tasuti 1999. aasta 9 kuuga 269 889,6 tuhat krooni, mis moodustab aasta eelarvest 96,4 %. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kasv 4,5%. Riigikogus on menetluses ravikindlustuse eelarve muutmine, mille kohaselt soodusravimite eelarvet suurendatakse 100 miljoni võrra tagamaks soodusravimite kättesaadavus kindlustatutele aasta lõpuni.

Hüvitiste väljamaksmisele on 1999. aasta 9 kuuga kulutatud 439 521,7 tuh. krooni, mis on 5,4% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samaaegselt on kahekordistunud selle aasta 9 kuuga väljamaksmiseks esitatud töötraumade puhul väljastatud haiguslehtede arv. Hüvitiste üldsumma vähenemine tuleneb eelkõige haigushüvitiste väljamaksmise korra muutusest, mistõttu aasta esimestel kuudel esitati haigekassale haiguslehti tavapärasest vähem. 1999. ja 1998 aasta III kvartalite võrdluses oli haigekassast väljamakstud hüvitiste summa 1,3 % väiksem kui 1998.aasta III kvartalis, mis on tingitud ühelt poolt soojast ja haigustevabast suvest ning teistelt poolt sellest, et haigekassa ei maksa käesolevast aastast isiklike avalduste alusel (ilma arstitõendita) välja kuni 2 päeva tervislikel põhjustel töölt puudumist, mida kahjuks kasutati nn ”puhkusepikendusena”. Samuti võib hüvitiste kulu languse põhjuseks pidada majandustegevuse langust eelmise aasta II poolaastal, kuna hüvitise arvutamise aluseks on kindlustatu haigestumisele eelneva 6 kuu keskmine töötasu.

1 jaanuaril 1999 oli haigekassas kindlustatud 1 391 367 inimest,
30. septembril 1999 aga 1 333 196 kehtiva kindlustusega inimest.