Ravikindlustuse 1999 aasta I poolaasta aruanne

Pressiteade
Ravikindlustuse 1999 aasta I poolaasta aruanne

Ravikindlustuse kuludeks on Eestis 1999. aastal planeeritud 4,1 miljardit krooni, millest käesoleva aasta esimesel poolaastal täideti 47,1%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravikindlustussummasid 1999. aasta I poolaastal kulutatud 9,4% rohkem.

Ravikindlustuse eelarve põhitulu moodustab sotsiaalmaksu ravikindlustusosa, mida 1999. aasta esimesel poolel laekus 1,557 miljardit krooni. Kogu 1999 aastaks planeeritud laekumisest moodustab see 38,8 %. Sealhulgas II kvartalis laekus sotsiaalmaksu ravikindlustusosa 908,4 miljonit krooni, mis on 5,9 % suurem kui 1998.a. II kvartalis laekunud summa.

Kokku moodustasid 1999. aasta I poolaasta ravikindlustuse eelarve tulud

1, 589 miljardit krooni ja kulud 1,941 miljardit krooni. Kulude ja tulude vahe kaeti ravikindlustuse reservi arvelt, mis I poolaasta lõpuks ammendus.

Raviteenuste eelarve kulu oli 47,4 % aastaeelarvest. Haigushüvitisi (nn "siniseid lehti") maksti 1999. aasta esimesel poolaastal välja 309,5 miljonit krooni, mis on 7% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Haiguslehtede arvu ja väljamakstud summade vähenemine on tingitud 1999.aastal jõustunud muudatusest, mille kohaselt haiguslehti maksab tööandja asemel välja haigekassa. Samas on kahekordselt suurenenud töötraumade puhul väljastatud haiguslehtede arv ja seega ka vastav summa on 45,1% võrra suurem eelmise aasta samal perioodil väljamakstud summadest.

Soodusravimite kulu oli I poolaastal 185,2 miljonit krooni, mis on 66,2 % aastaeelarvest. Eelmise aasta sama perioodiga on kulu suurenemine 7,4%. Seega on vajalik soodusravimite kulu suurendamine eelarves Riigikogu poolt k.a. sügisel, et tagada soodusravimite kättesaadavust aasta lõpuni.

Eestis on 1999 I poolaasta lõpul oli Eestis 1 379 203 kehtiva ravikindlustusega inimest. Aasta algul oli see arv 1 392 367.