Raviasutused on ületamas lepingumahte

Raviasutused on ületamas lepingumahte

Reede, 3. september 1999
Tallinn

Täna, 3.septembril toimus Tallinnas Keskhaigekassas nõupidamine, kus arutati Eesti tervishoiusüsteemis tekkinud olukorda, mil haiglad on raviteenuseid pakkudes ületamas käesolevaks aastaks haigekassadega sõlmitud lepingute mahtusid. Nõupidamisel osalesid Keskhaigekassa, piirkondlike haigekassade, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tallinna Mustamäe Haigla ja Tallinna Keskhaigla juhid.

Viimastel aastatel on tavaliseks saanud haiglate septembrikuised teated nende lepingujärgsete ravirahade lõppemisest ja sellest tulenevatest piirangutest plaanilise töö osas ning üleminekust üksnes vältimatu abi osutamisele. Kuna eelnevatel aastatel on haigekassale laekunud planeeritust enam raha, on haiglad aasta lõpus raha juurde saanud.

Käesoleval aastal on võimalused lisaraha saamiseks äärmiselt kasinad ja seetõttu on küsimus plaanilise töö planeerimisest süsteemsete plaaniliste ravijärjekordade alusel saanud vägagi aktuaalseks.

Kujunenud olukorrast väljapääsuks on Tartu Ülikooli Kliinikum kokkuleppel haigekassadega kehtestanud plaanilise ravitöö järjekordade süsteemi, et tagada patsientidele avatud ja võrdne ravilepääs vastavalt meditsiinilistele näidustustele.

Uus süsteem:

eesmärgiks on kehtestada avatud ja meditsiinilistel näidustustel toimiv järjekord;
erakorralised haiged saavad ravile endiselt vältimatus korras;
plaanilised haiged, kelle haigus ei nõua kohest sekkumist, pannakse järjekorda haiguse raskust arvestades.